📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro - Marta Šostroneková, Jana Kajanová

Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro

Publikácia „Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro“ vás oboznámi so základnými princípmi podvojného...


🍎 Vypredané
15,90€

Publikácia „Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro“ vás oboznámi so základnými princípmi podvojného účtovníctva a nadväzne na to vám poskytne metodický výklad u nás platného účtovníctva, ktoré od 1. januára 1993, keď vstúpilo do platnosti, prechádza neustálymi úpravami. Výraznejšie legislatívne úpravy, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 1. 2003, boli súčasťou procesu medzinárodnej harmonizácie účtovníctva. Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa euro stáva menou, v ktorej budeme realizovať účtovanie.
Výklad o podvojnom účtovníctve pre podnikateľov je doplnený príkladmi, na ktorých si môžete overiť pochopenie konkrétnej problematiky účtovania. Pokúste sa vždy najprv samostatne zaúčtovať uvedené účtovné prípady a potom ich konfrontujte s riešením, aby ste zistili, čo ste z vysvetlenia danej problematiky nepochopili správne, prípadne čo vašej pozornosti uniklo. Uvedené príklady obsahujú mnohokrát zjednodušenia, aby ich bolo možné zaúčtovať v relatívne krátkom čase, aby ich riešenia neboli plošne príliš rozsiahle a aby výpočtové úkony neodvádzali pozornosť od vecnej podstaty.
Na konci kapitoly sú zaradené kontrolné otázky, ktoré sa orientujú na zásadné poznatky problematiky obsiahnutej v tejto kapitole a spravidla jeden alebo dva komplexnejšie príklady, ktoré obsahujú nielen problematiku kapitoly, na konci ktorej sú zaradené, ale je v nich zahrnutá aj problematika predchádzajúcich kapitol.
Ak vaša snaha zvládnuť základné poznatky podvojného účtovníctva pre podnikateľov bude úspešná, veríme, že sa budete ďalej zdokonaľovať pomocou informácií získaných z odborných literárnych prameňov a permanentne budete sledovať legislatívne úpravy dotýkajúce sa podvojného účtovníctva pre podnikateľov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 147×210 mm ISBN: 9788080578039 Počet strán: 447 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách