💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Finančné účtovníctvo I - Miriam Jankalová

Finančné účtovníctvo I

účtové triedy 0,1,2

Miriam JankalováEDIS (2017)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,75€
Zľava 5%
18,76€

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inštitúciám, daňovému úradu. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod. V podstate ide o prísne regulovaný systém, ktorý je založený na dodržiavaní zásad a platnej metodiky účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Ide najmä o zásadu mať všetky účtovné prípady dôsledne doložené dokladmi, mať všetky hospodárske operácie vyjadrené v peňažných jednotkách, zachovať zásadu podvojného účtovného zápisu a vykonávať inventarizáciu majetku, vlastného imania a záväzkov podniku. Vyústením finančného účtovníctva je zostavenie a predloženie základných účtovných výkazov: súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré spolu s poznámkami tvoria účtovnú závierku.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788055413686 Počet strán: 231 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách