☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ - Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými pokynmi pre učiteľa


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,45€
Zľava 7%
7,86€

  • Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkovým materiálom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl.
  • Ponúka postupy a návrhy cvičení pre učiteľa a pomáha žiakom uľahčiť a dokonale si osvojiť pravopisné normy a pravidlá slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník s prihliadnutím na individuality žiakov a ich vedomostnú úroveň.
  • Reaguje na potrebu učiteľov mať k dispozícii súbor nácvičných a kontrolných diktátov, vhodných na precvičovanie preberaného učiva a dokonalé osvojenie si pravopisných noriem so zameraním na prípravu bezchybného písania kontrolných diktátov.
  • Začínajúcim učiteľom ponúkne podporu v podobe ponuky širokej škály diktátov využiteľných v praxi, grafického znázornenia fyziologických páuz pri správnom diktovaní, ale aj postup pri oprave diktátov alebo upozornenia na najčastejšie pravopisné chyby v rámci písania diktátov a návrhy postupov ich odstránenia.
  • Priamo na stranách učiteľskej publikácie sú k diktátom spracované aj metodické poznámky a priestor na vlastné zápisy a poznámky.
  • Texty v diktátoch sú spracované do krátkych príbehových ukážok, ktorých cieľom je podporiť uvedomené osvojovanie pravopisu u žiakov.
  • Príručka Diktáty pre 3. a 4. ročník je v súlade s požiadavkami kontrolných diktátov podľa iŠVP.
  • Nachádzajú sa v nej nácvičné a kontrolné diktáty podľa koncepcie učebných materiálov Slovenský jazyk pre 3. – 4. ročník ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461903 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách