👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Babylon armád 2

Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,90€
Zľava 7%
16,65€

Druhý diel monografie chronologicky nadväzuje na knihu Babylon armád 1, čím uzatvára ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku na prelome rokov 1944 a 1945.

V prvej časti čitateľ našiel informácie o udalostiach odohrávajúcich sa od polovice decembra 1944 do konca januára 1945. Kniha Babylon armád 2 pokračuje vo vykresľovaní udalostí, ktoré nasledovali v ďalších mesiacoch. Zaoberá sa operáciou Südwind zameranou na likvidáciu hronského predmostia jednotkami Wehrmachtu, následnými prípravami Červenej armády na Bratislavsko-brniansku operáciu, ako aj jej začiatkom.

Geografickým a chronologickým limitom diela je prekonanie Váhu sovietskymi vojskami na prelome marca a apríla 1945. Záverečné kapitoly sa venujú aj otázke postavenia civilného obyvateľstva či zdokumentovaným vojnovým zločinom na sledovanom území.

Druhý diel taktiež ponúka čitateľom okrem slovenského textu aj anglické resumé a dvojjazyčné popisy obrázkov, pôvodné prehľadové mapy hlavných bojových operácií, dobové fotografie a bohatý poznámkový aparát.


OBSAH:

Úvod

1. kapitola: Vietor vanie z juhu
Operácia Südwind
 • Sovietske jednotky na hronskom predmostí vo februári 1945
 • Nemecké jednotky zhromaždené pre operáciu Südwind
 • Plánovanie a príprava operácie Südwind
 • Nemecký útok
 • Výsledky operácie Südwind

2. kapitola: Malinovského valec
Bratislavsko-brnianska operácia Červenej armády
 • Sovietske a rumunské jednotky vyčlenené na realizáciu Bratislavsko-brnianskej operácie
 • Jednotky Osi v obrane medzi Hronom a Váhom
 • Plánovanie a príprava Bratislavsko-brnianskej operácie
 • Začiatok viedenskej operácie, prvá akcia Dunajskej vojenskej flotily na slovenskom úseku Dunaja
 • Začiatok Bratislavsko-brnianskej operácie, postup pravého krídla 7. gardovej armády
 • Výsledky prvého týždňa Bratislavsko-brnianskej operácie
 • Postoje a osudy civilného obyvateľstva, zločiny bojujúcich armád
3. kapitola: Čo nám zostalo
 • Bojiská
 • Múzeá
 • Pamätníky
 • Reenactment
Záver
Tabuľky: prehľad vojenských hodností a obrnenej techniky
Poznámky
Pramene
English summary
Menný register
Miestopisný register
Farebná príloha a situačné mapy

Jazyk: slovenský, anglický Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788089169658 Počet strán: 184 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách