❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Slovenský štát 1939-1945 -

Slovenský štát 1939-1945

+ CD Zvukový odraz doby

Extra Publishing (2019)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,90€
Zľava 7%
65,01€

Vojna Spoločnosť Život

Slováci v prvej ČSR Geografia, symboly, sviatky Jozef Tiso Politické elity Vznik Slovenského štátu Slovenské vlády Ekonomika Vojny s Maďarskom a Poľskom Zahraničná politika Kultúra a propaganda Hlinkova slovenská ľudová strana Holokaust Nemci na Slovensku Armáda Domáci odboj Každodenný život Vojna proti ZSSR Hlinkova garda Šport a telovýchova Cirkev a štát Slovenské národné
povstanie Posledné mesiace prvej Slovenskej republiky Alexander Mach Oslobodenie Retribúcia

Obdobie Slovenského štátu dodnes vzbudzuje kontroverzie. Desiatky priložených artefaktov prinášajú fascinujúci pohľad na temné i svetlejšie momenty slovenskej histórie počas druhej svetovej vojny. Na spojenectvo s Treťou ríšou poukazujú telegramy medzi Hitlerom a Tisom, tragédiu holokaustu dokladá potvrdenie Nie je Žid, úlohu cirkvi list Pápeža Pia XII. Život obyvateľov spoznáte vďaka rozkladacej mape Bratislavy, pohľadniciam či slovenským bankovkám. O odpore v priebehu SNP prehovárajú partizánska legitimácia aj povstalecký časopis Útok. Ako komplikované bolo toto obdobie moderných slovenských dejín, ukazujú povojnové hlasy za i proti omilosteniu odsúdeného prezidenta Tisa.

Fascinujúca cesta druhovojnovým Slovenskom

Kniha s vloženými artefaktmi:
Zákon o vzniku samostatného Slovenského štátu 14. 3. 1939
Noviny Slovák a Slovenská pravda z marca 1939
Farebná pohľadnica s portrétom Jozefa Tisa
Plán Bratislavy z roku 1940, ktorý upozorňuje na pobočky bratislavskej Mestskej sporiteľne
Cestovný pas občana Slovenskej republiky
Slovenské štátovky a bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 Ks
Doklady poistenka a účtenka
Oznámenie o včlenení českých poisťovacích organizácií
List pápeža Pia XII. prezidentovi Jozefovi Tisovi
Strojopis Tisovho telegramu Adolfovi Hitlerovi po začiatku nemecké invázie do ZSSR (1941)
Telegram s Hitlerovou odpoveďou Tisovi (1941)
Týždenný program Slovenského národného divadla z júna 1941
Školské vysvedčenie
Nástenný kalendár na rok 1945
Plagát vyzývajúci k vstupu do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany
Členská preukážka HSĽS
Časopis Nová mládež
Plagát k vytvoreniu jednotného protižidovského bloku
Potvrdenie Nie je Žid
Pozvánka na I. ples Hlinkovej gardy v Piešťanoch r. 1939
Prehľad rovnošaty, hodností a odznakov Hlinkovej gardy
Plagát Nerozlučné je naše priateľstvo! medzi príslušníkom SA a HG
Protiboľševický skladací plagát
Oslavné pohľadnice Národ sebe
Kartotečný list o vojenskej službe príslušníka nemeckej menšiny
Pokyny pre obyvateľstvo při náletoch
Výzva k účasti na zákopových prácach
Vyhláška k hlavnému odvodu brancov do slovenskej armády
Dopisnica poľnej pošty z východného frontu
Letákový časopis Hlas frontu
Dekrét k medaile Za hrdinstvo
Prepúšťací list z armády
Priepustky pre dezertérov zo slovenskej armády na východnom fronte
Odbojové letáky vrátanie Kto je piata sviňa?
Mobilizačná vyhláška z obdobia SNP
Povstalecký časopis Útok
Legitimácia čs. partizána
Preukaz príslušníka povstaleckej armády
Priepustka určená príslušníkom povstaleckej armády
Vojenský preukaz příslušníka 1. čs divízie v Taliansku
Kapitulácia slovenskej vlády z 8. mája 1945
Telegram Združenia slovenských katolíkov za udeleniu milosti J. Tisovi
Rezolúcia účastníkov protinacistického odboja proti udeleniu milosti J. Tisovi
Mapa Slovenskej republiky v nemeckej verzii (1941) všitá vo vnútre knihy

Obsah CD:
Hej, Slováci!
Stretnutia s Vavrom Šrobárom
Rybolov na Váhu
Pohreb Andreja Hlinku
Viedenská arbitráž
Homolov puč
Utečenec hovorí z Viedne
Koniec mimoriadnych opatrení
Zvolanie Snemu Slovenskej krajiny
Hitler prijal Tisa
Viedenský vysielač
Slovenský štát vyhlásený
Oznámenie o vzniku Slovenského štátu
Rozhlasový prejav k národu
Zabavovanie predmetov utečencom
Kurz Ks : RM
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Týždeň brannosti
Dezertér
Prísaha slovenskej armády
Vojna so ZSSR
Antiboľševizmus
Zvučka rádia Bratislava
Keď ťa vlasť zavolá
Postup slovenskej armády Ukrajinou
Slovenská vláda rokuje s Hitlerom
Slová Adolfa Hitler gardistom
Rež a rúbaj do krve
25 rokov ŠK Bratislava
BBC v slovenčine
Nálada, to nie je náhoda
Partizáni na Slovensku
Znelka Slobodného slovenského vysielača
Vyhlásenie Slovenského národného povstania
Prehlásenie v zastúpení generála Viesta
Výzva Ústredného národného výboru
Kamaráti!
Vstup Červenej armády na územie Slovenska
Obsadenie Banskej Bystrice
Oslobodenie sa blíži
Novoročný prejav
Za Slovensko!
Z exilu v Kremsmünsteri
Zvuk streľby
Nad Tatrou sa blýska.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 250×315 mm ISBN: 9788075252258 Počet strán: 86 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách