☀️Horúce letné 📚 zľavy

Kniha Pomocník zo slovenského jazyka 5 - Jarmila Krajčovičová

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,46€
Zľava 7%
5,08€

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Ponúka množstvo rôznorodých úloh viažucich sa na rôzne komunikačné situácie a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo slovenského jazyka 5. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Pomocník obsahuje aj rozširujúce učivo, úlohy na overenie si vedomostí a zručností v používaní jazyka, ako aj riešenia úloh, ktoré umožňujú žiakom, učiteľom i rodičom okamžitú spätnú väzbu.

V súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 145×235 mm ISBN: 9788081206672 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách