❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Zopakuj si slovenčinu - Zuzana Bartošová, Libuša Bednáriková, Stanislava Havettová

Zopakuj si slovenčinu

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. - 9. ročník ZŠ


🍌 Odosielame o 8 dní.
49,00€
Zľava 7%
45,57€

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. - 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou balenia je aj priložené CD s testami v elektronickej podobe.

Ide o jedinečnú a všestrannú publikáciu určenú pre učiteľov na základných školách.
Prináša zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti žiakov z učiva jednotlivých ročníkov základnej školy.

Publikácia Zopakuj si slovenčinu materiál pre učiteľa je:
  • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry,
  • odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL,
  • v jednej publikácii nájdu učitelia profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL.
Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Publikácia Zopakuj si slovenčinu materiál pre učiteľa je určený na:
  • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 5. - 9. ročníku ZŠ,
  • precvičenie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie pravopisných schopností,
  • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),
  • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.
V zošite sú použité typy úloh:
  • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
  • s krátkou odpoveďou.

Príloha: CD Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081403378 Počet strán: 180 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách