🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka - Milada Caltíková, Ján Tarábek

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

s diktátmi, cvičeniami a testami


🍌 Odosielame o 5 dní.
10,85€
Zľava 7%
10,09€

Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl.

Žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

  • súhrnné gramatické a pravopisné prehľady doplnené vysvetleniami a názornými príkladmi uľahčujúcimi porozumenie,
  • upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,
  • úlohy a diktáty na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, tvorivé cvičenia.


Obsah príručky zohľadňuje zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy. Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo.

Kniha poskytuje viaceré typy testov umožňujúce overiť si zvládnutie vedomostí:

  • minitesty,
  • úlohy typu Monitor 9,
  • úlohy spojené s textom overujúce úroveň čitateľskej gramotnosti.


Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, doplnili a prehĺbili niektoré vysvetlenia. Zdokonalená je aj grafická úprava tak, aby používateľ príručky mohol pri jej častom používaní čo najľahšie vyhľadať a pochopiť podávané informácie a zároveň mal aj príjemný estetický dojem.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 165×240 mm ISBN: 9788081660177 Počet strán: 200 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách