👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Studia Biblica Slovaca 2006


🍎 Vypredané
11,99€

Ročenka zameraná na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Obsah:

Contents
Blažej ŠTRBA
Predslov
Články
Maurice GILBERT SJ
Otec Lagrange. Vedecká exegéza v službe Cirkvi
Georg BRAULIK OSB
Zničenie národov a návrat do Zasľúbenej zeme
Peter ŠOLTÉS
Ján Pavol II. mladým: „Vy ste soľ zeme, svetlo sveta..."
Jozef HERIBAN SDB
Zmýšľajte tak ako v Kristovi Ježišovi (Flp 2,5)
Blažej ŠTRBA
Miqveh - v ranom judaizme rituálne vodné zariadenie na očisťovanie
Marián MRÁZ SJ
Nález frankfurtského vydania Pagninovho prekladu na strednom Slovensku
Peter DUBOVSKÝ SJ
Poklady na slovenských farách: Frankfurtské vydanie Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu Biblie
Peter DUBOVSKÝ SJ
Poklady na slovenských farách: Latinský text frankfurtského vydanie Biblie
Helena PANCZOVÁ
Predhovor k frankfurtskému vydaniu Vatableho úpravy Pagninovho latinského
prekladu: Preklad z latinského originálu
Helena PANCZOVÁ
Obsah celého Svätého písma, čiže kníh Starého a Nového zákona: Preklad z latinského originálu
Jozef ŠIMONČIČ
Transliterácia a preklad rukopisných poznámok vo frankfurtskom vydaní
Abstrakty a recenzie
Oznamy
Použité bibliografické skratky

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 170×250 mm ISBN: 8089120116 Počet strán: 195 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách