Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Biblia

Starý a Nový zákon


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
Zľava 21%
16,59€

Najnovšie vydanie Svätého písma je dvojfarebné, preto umožňuje čitateľovi ľahšiu orientáciu v texte i poznámkach umiestnených v závere. Vreckový formát je praktický, môžeme ho mať kedykoľvek poruke, patrí medzi najobľúbenejšie.
Myšlienka zo Svätého písma nás môže nečakane povzbudiť, ponúknuť nám prekvapivé riešenie alebo nás neopakovateľne inšpirovať. Práve preto prináša Spolok svätého Vojtecha neustále nové vydania Svätého písma.

Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale vzadu za textom Písma. Poznámky sú uvedené podľa doterajších vydaní Biblie v Spolku svätého Vojtecha. Ich autorom je medzinárodne uznávaný biblista Jozef Heriban SDB, ale pre potreby vreckového vydanie ich skrátil a upravil Branislav Kľuska. Pri príprave Biblie odborne spolupracoval Milan Sova.

Zoznam biblických kníh
Starý zákon
Gn Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
Ex Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
Lv Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
Nm Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
Dt Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
Joz Kniha Jozue
Sdc Kniha sudcov
Rút Kniha Rút
1 Sam Prvá kniha Samuelova
2 Sam Druhá kniha Samuelova
1 Kr Prvá kniha kráľov
2 Kr Druhá kniha kráľov
1 Krn Prvá kniha kroník
2 Krn Druhá kniha kroník
Ezd Kniha Ezdrášova
Neh Kniha Nehemiášova
Tob Kniha Tobiáš
Jdt Kniha Judita
Est Kniha Ester
Jób Kniha Jób
Ž Kniha žalmov
Prís Kniha prísloví
Kaz Kniha Kazateľ
Pies Pieseň piesní
Múd Kniha múdrosti
Sir Kniha Sirachovcova
Iz Kniha proroka Izaiáša
Jer Kniha proroka Jeremiáša
Nár Kniha Náreky
Bar Kniha proroka Barucha
Ez Kniha proroka Ezechiela
Dan Kniha proroka Daniela
Oz Kniha proroka Ozeáša
Joel Kniha proroka Joela
Am Kniha proroka Amosa
Abd Kniha proroka Abdiáša
Jon Kniha proroka Jonáša
Mich Kniha proroka Micheáša
Nah Kniha proroka Nahuma
Hab Kniha proroka Habakuka
Sof Kniha proroka Sofoniáša
Ag Kniha proroka Aggea
Zach Kniha proroka Zachariáša
Mal Kniha proroka Malachiáša
1 Mach Prvá kniha Machabejcov
2 Mach Druhá kniha Machabejcov

Nový zákon
Mt Evanjelium podľa Matúša
Mk Evanjelium podľa Marka
Lk Evanjelium podľa Lukáša
Jn Evanjelium podľa Jána
Sk Skutky apoštolov
Rim List Rimanom
1 Kor Prvý list Korinťanom
2 Kor Druhý list Korinťanom
Gal List Galaťanom
Ef List Efezanom
Flp List Filipanom
Kol List Kolosanom
1 Sol Prvý list Solúnčanom
2 Sol Druhý list Solúnčanom
1 Tim Prvý list Timotejovi
2 Tim Druhý list Timotejovi
Tít List Títovi
Flm List Filemonovi
Hebr List Hebrejom
Jak Jakubov list
1 Pt Prvý Petrov list
2 Pt Druhý Petrov list
1 Jn Prvý Jánov list
2 Jn Druhý Jánov list
3 Jn Tretí Jánov list
Júd Júdov list
Zjv Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2023 ISBN: 9788081615917 Rozmer: 105×144 mm Počet strán: 1880 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách