👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Studia Biblica Slovaca 2005


🍎 Vypredané
3,32€

Cieľom ročenky Studia Biblica Slovaca je odborná informovanosť o Svätom písme Starého a Nového zákona.

Obsah:

Contents
Mons. Rudolf BALÁŽ
Slovo na cestu
Blažej ŠTRBA
Ročenka Studia Biblica Slovaca
Články
Pavol FARKAŠ
Minulosť a prítomnosť biblických vied v slovenskom kontexte
Peter DUBOVSKÝ SJ
Výklad Svätého písma: hermeneutický model založený na teórii štyroch kultúr
Jozef JANČOVJČ
Imago Dei(Gn 1,27)-biblický koncept úplnosti a dokonalosti človeka
Poznámky
Blažej ŠTRBA
Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka
k slovesu v Mk 14,72
Milan SOVA - Peter DUBOVSKÝ SJ
Návrh transliterácie a prepisu hebrejských spoluhlások a samohlások
do slovenčiny
Abstrakty a recenzie
Bibel und Liturgie 77 (2004) (František Trstenský)
Biblische Zeitschrift 48 (2004) {Blažej Štrba)
Revue biblique 111 (2004) (Jozef Jančovič)
Juraj BANDY: Teológia Starej zmluvy (Pavol Farkaš)
Jozef HERIBAN: Dizionario terminologico-concettuale di scienze blibliche e
ausiliarie (Sergio Felici)
Oznamy
Ján ĎURICA SJ
Botekov preklad Písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie
Anton TYROL
Časopis Sväté písmo pre každého
Ján Peter ZAŇ OFM
Vypracovanie odborného komentára Písma svätého v slovenskom jazyku
Životné jubileum prof. Jozefa Heribana
Použité bibliografické skratky

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2006 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 8089120067 Počet strán: 100 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách