👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Potravinový kódex I., II. a III.

v úplnom znení

Epos (2006)

🍎 Vypredané
39,80€

Všeobecne záväzný charakter Potravinového kódexu vyplýva zo skutočnosti, že kódex, ako aj jeho zmeny a doplnky sú oznamované v Zbierke zákonov. Aj po vstupe Slovenskej republiky do EÚ pokračoval aproximačný proces v oblasti potravinárskej regulácie, takže od 1. mája 2004 (od vstupu do EÚ) do konca roka 2005 bolo v Zbierke zákonov oznámené prijatie 24 výnosov, ktoré zmenili a doplnili kódex, čím sa táto právna úprava stala veľmi neprehľadnou. V súčasnom období sa proces postupného prispôsobovania obsahu Potravinového kódexu právu Európskej únie končí, preto pripravujeme (ako jediné vydavateľstvo na Slovensku) úplné znenie Potravinového kódexu, ktorého rozsah prekročí 1 000 strán veľkého formátu (A4), preto ho vydáme v dvoch dieloch.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2006 Rozmer: 205×295 mm ISBN: 8080576769 Počet strán: 433+293 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách