📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Ján Ondrejka

Našli sme 4 titulov

Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP)

Ján Ondrejka, , Epos (2004)
Výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov

Na základe požiadaviek z praxe spracoval MUDr. Ondrejka publikáciu Príručka pre uplatnenie princípov HACCP pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,07€
14,95€

Správna výrobná prax v zariadeniach spoločného stravovania

Správna výrobná prax v zariadeniach spoločného stravovania

Publikáciu odporúča hlavný hygienik SR ako podklad pre zavádzanie kvalitatívne nového postupu riadenia technickej a hygienickej akosti poživatín systémovým princípom HACCP; Správnou výrobnou praxou. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,56€

Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych zariadeniach

Ján Ondrejka, Epos (2004)
Cukrárenská a lahôdkárska výroba, výroba zmrzliny, predaj v predajných automatoch

Známy špecialista spracoval v prehľadnej forme príručku o správnych postupoch pri výrobe zmrzliny a v cukrárenskej a lahôdkárskej výrobe, ktorú hlavný hygienik SR odporúča ako metodickú pomôcku k uplatneniu systému HACCP. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,16€
24,33€

🍎 Vypredané
18,56€