📚 Horúce knižné zľavy

Klasifikácie a číselníky

Nová klasifikácia ekonomických činností; Aktualizované klasifikácie: produkcie, stavieb, zamestnaní, odborov vzdelávania, územných jednotiek; Číselník

Epos (2007)

🍎 Vypredané
18,56€

Vyhláška č. 306/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušila Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických účinností (OKEČ) a nahradila ju Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (ŠKEČ). V roku 2007 bol vyhláškou č. 303/2007 Z.z. vydaný aj nový Štatistický číselník krajín a v roku 2006 bola schválená nová Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, preto sme sa rozhodli aktualizovať znenie klasifikácií a číselníkov vydaných ako všeobecne záväzné predpisy a vydať súbornú príručku.

Klasifikácie a číselníky zaradené do tejto publikácie neslúžia len na štatistické účely, ale majú široké použitie najmä v podnikateľskej sfére, ale aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách a v miestnej a štátnej správe.

Klasifikácia produkcie sa napríklad používa pri zdaňovaní príjmov a nehnuteľností, ale aj na účely dane z pridanej hodnoty. Klasifikácia stavieb je nepostrádateľná pre daň z nehnuteľností a odpisovanie nehnuteľností podľa zákona o dani z príjmov. Klasifikácia odvetvových činností sa uplatňuje najmä v konaní podľa živnostenského zákona a spolu s klasifikáciou zamestnaní a klasifikáciou odborov vzdelania sa využíva pri tvorení tarifných systémov, zaraďovaní zamestnancov do tried a ich odmeňovaní. Na viaceré číselníky sa odvolávajú dôležité zákony s dopadom na možnosti výroby, vývozu či dovozu, na poskytovanie dotácií či vyrubovanie sankcií.

Vzhľadom na význam publikovaných klasifikácií a číselníkov by si túto príručku mali obstarať manažéri a ekonómi väčšiny podnikov a organizácii, resp. funkcionári a zamestnanci miestnej samosprávy a štátnej správy.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 210×295 mm ISBN: 8080577377 Počet strán: 409 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách