❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Geografia - Alena Dubcová, Hilda Kramáreková, Celestín Farkaš

Geografia

Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách


🍎 Vypredané
5,80€

Knižka podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie, ale i z geoekolégie a environmentalistiky. Je určená študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na VŠ, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Poslúži i študentom niektorých súvisiacich odborov vysokých škôl. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa súčasných učebných osnov gymnázia. Množstvo tabuliek a štatistík.


OBSAH:

ÚVOD DO GEOGRAFIE
Teoretické základy geografie
Planéta Zem
Zobrazovanie zemského povrchu

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
Atmosféra
Hydrosféra
Litosféra
Pedosféra
Biosféra

HUMÁNNA SFÉRA
Obyvateľstvo
Sídla
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Doprava
Služby
Hospodárske integrácie

REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
Austrália
Oceánia
Afrika
Severná Amerika
Latinská Amerika
Ázia
Východná Európa a SNŠ
Juhovýchodná Európa
Stredná Európa
Európska únia

GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Základné údaje, poloha a hranice štátneho územia
Prírodné podmienky
Obyvateľstvo a sídla
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch a služby
Regionálne členenie

GEOEKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA
Krajina, jej štruktúra a priestorová organizácia
Diaľkový prieskum Zeme, jeho využitie pre tvorbu a ochranu krajiny
Globálne environmentálne problémy
Ochrana prírody a krajiny

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 8089132348 Počet strán: 330 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách