Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Verejnozdravotné aspekty osýpok - Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Elena Nováková, Mária Szilágyiová

Verejnozdravotné aspekty osýpok


🍌 Odosielame o 3 dni.
10,00€
Zľava 7%
9,30€

Predkladaná vedecká monografia sa zaoberá veľmi aktuálnou problematikou osýpok vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu ochorenia v Európe, súvisiacu najmä so znižovaním zaočkovanosti a s následnou hrozbou importovaných nákaz a šírenia ochorenia v populácii. Monografia je členená na 11 častí, ktoré zahŕňajú všetky dôležité oblasti problematiky, potrebné pre pochopenie jej verejnozdravotných aspektov: od histórie, všeobecnej charakteristiky ochorenia, laboratórnej a klinickej diagnostiky až po epidemiológiu a preventívne a represívne opatrenia.

Za prínosné považujem, že monografia poskytuje aj základné odborné informácie o ochorení potrebné pre správne pochopenie interpretácie uvádzaných výsledkov výskumu. Tým sa rozširuje okruh jej čitateľov aj na lekárov a verejných zdravotníkov, ktorí nie sú osobitne odborne zameraní na danú problematiku. Z tohto hľadiska hodnotím pozitívne kapitolu o histórií ochorenia, na základe ktorej čitateľ pochopí závažnosť ochorenia z hľadiska ohrozenia populačného zdravia, ako aj mimoriadny význam očkovania. Prínosné sú tiež rozsiahle informácie o laboratórnej diagnostike ochorenia, ako aj metódach, na základe ktorých autorky získavali podklady pre epidemiologické štúdie a ekonomické analýzy.

Osobitný význam majú výsledky vlastného výskumu zameraného na ekonomické analýzy nákladov spojených s liečbou ochorenia v populácii vzhľadom na jeho aktuálnosť, ako aj nedostatok vedeckých informácii v tejto oblasti, najmä z prostredia Strednej Európy. Autorky interpretujú svoje zistenia v kontexte podobných štúdií vykonaných v zahraničí. Tým nadobúdajú výsledky medzinárodný význam a predstavujú významný príspevok k pochopeniu všeobecných zákonitostí problematiky. Ide najmä o namodelovanie priamych a nepriamych nákladov na liečbu osýpok a ich komplikácií, ako aj na preventívne očkovanie a popisované nežiaduce reakcie po očkovaní. Analýzy týchto modelov jednoznačne poukazujú na vysokú ekonomickú prospešnosť preventívneho očkovania populácie.

Predkladaná monografia predstavuje komprehenzívny zdroj sumarizujúci úroveň súčasných vedeckých poznatkov v danej oblasti. Môže byť cenným východiskom pre plánovanie a navrhovanie nových vedeckých projektov. Súčasne má významný praktický prínos ako podklad pre navrhovanie a plánovanie verejnozdravotných opatrení založených na dôkazoch.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 165×220 mm ISBN: 9788089797295 Počet strán: 84 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách