💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Prírodoveda pre tretiakov  - Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Prírodoveda pre tretiakov

pracovná učebnica


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
Zľava 7%
7,35€

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre druhákov od autoriek Rút Dobišovej Adame a Oľgy Kováčikovej.

Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky objaviteľskej námornej plavby, pestré a výpovedné ilustrácie a sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci. Autorky sprístupňujú učivo formou kvalitných didaktických úloh a využívajú rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Je zameraná na aktívnu manipuláciu žiakov s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

Pracovná učebnica okrem nového učiva a základných úloh obsahuje aj dostatok úloh na precvičovanie a upevňovanie učiva, ale aj doplnkové, zábavné úlohy a časť na zaznamenávanie počasia a sebahodnotenie žiaka, ktoré je vhodné pre samotného žiaka, ale aj slúži učiteľovi ako spätná väzba. Priamo na stranách, pri jednotlivých témach sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z požiadaviek ISCED 1. Predstavujú spojenie obsahového a výkonového štandardu. Slúžia učiteľom na lepšiu orientáciu v jednotlivých témach. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť.

K pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov sú vypracované podrobné metodické komentáre vo forme tlačenej publikácie pre učiteľa, ktoré predstavujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s jednotlivými úlohami.

Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je kompletná metodická podpora prostredníctvom programu aitec offline k Prírodovede pre tretiakov, ktorá je nezávislá na pripojení na internet a je vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461392 Počet strán: 72 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách