🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Platobná neschopnosť - Príčiny, súvislosti, riešenia


🍎 Vypredané
6,94€

Publikácia sa zaoberá najrozšírenejším negatívnym javom transformujúcej sa slovenskej ekonomiky - platobnou neschopnosťou. Osobitná pozornosť je venovaná jej masovej forme. Analyzované sú historické príčiny jej vzniku tak za obdobia existencie centrálne plánovanej ekonomiky, ako aj za transformačné obdobie. Analýza je dokumentovaná rozborom hospodárskej situácie slovenskej nefinančnej sféry za roky 1994-1999. Súčasťou je prehľad opatrení, ktoré by mali vykonávať manažmenty podnikov v rámci prevencie, identifikácie vzniku platobnej neschopnosti, ako aj v procese jej riešenia. Navrhované sú postupy, ktoré sú konformné s trhovými podmienkami, ale rešpektujú neštandardnú situáciu ekonomiky Slovenska, v ktorej nie sú dostatočne rozvinuté všetky atribúty trhu. Samostatná časť je venovaná riešeniu masovej platobnej neschopnosti. Zároveň sú popisované postupy Slovenskej konsolidačnej agentúry, ktorá je dôležitou súčasťou Projektu reštrukturalizácie bánk a podnikovej sféry.
V závere sú obsiahnuté legislatívne, inštitucionálne a procesné postupy, ktoré by mali znížiť obrovskú mieru platobnej neschopnosti v celej ekonomike a zároveň by mali vytvoriť dostatočne účinné prostredie proti jej ďalšiemu vzniku a rozširovaniu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2001 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 8096854666 Počet strán: 142 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách