☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Ekonomika 1. diel - K. Kravárik, Z. Mravcová, P. Tarábek

Ekonomika 1. diel


🍎 Vypredané
1,23€

 Prehľadná dvojdielna učebnica, ktorej cieľom je poskytnúť základné informácie o trhovej ekonomike tak, aby študent získal dostatočný prehľad a pochopil podstatu ekonomických javov. Učebnica je spracovaná súčasne ako príručka základných ekonomických pojmov pre praktické účely. Preto po nej siahnu aj študujúci v rekvalifikačných kurzoch, podnikatelia a všetci, ktorí chcú lepšie porozumieť základom ekonomiky a základnej ekonomickej terminológii.
Prvý diel učebnice obsahuje základné pojmy a poznatky z mikro- a makroekonómie a podnikovej ekonómie, napr. hrubý národný produkt, miera nezamestnanosti, inflácia, právnická a fyzická osoba, maloobchod, distribučná sieť, trh, trhové mechanizmy...
 
Druhý diel nadväzuje na prvý diel a rozširuje vedomosti o mikro- i makroekonómii a podnikovej ekonómii. Obsahuje kapitoly, napr. typy marketingu, organizovanie, motivovanie, dane z príjmov, jednoduché účtovníctvo..., ktoré názorne a podporené príkladmi osvetľujú danú problematiku.
 
Pre koho
? Učebnica je určená pre vyučovanie ekonomiky na stredných školách, stredných odborných učilištiach, obchodných akadémiách, stredných ekonomických školách.

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách