📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Základy personalistiky

Ján PichňaSOFA (0)

🍎 Vypredané
1,96€

 Prvá kapitola hovorí o ľudskom kapitáli, druhá kapitola je venovaná klasickým teóriám (public relations, human relations ai.). Tretia kapitola je o spoločenskom (sociálnom) partnerstve v podniku s osobitným zreteľom na skúsenosti aplikácie sociálneho partnerstva v nemecky hovoriacich krajinách Európy. Štvrtá kapitola predstavuje vedné disciplíny sledujúce človeka v pracovnom procese (sociológia, psychológia, fyziológia a andragogika). Piata kapitola hovorí o možnostiach využitia počítačovej techniky v personálnej práci podniku.

Jazyk: slovenský Rozmer: 140×210 mm ISBN: 8085752158 Počet strán: 186 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách