🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Choďme duchem


🍎 Vypredané
9,29€

Autor nás sprevádza rôznymi prístupmi k chápaniu osoby a služby Ducha svätého, ako ich bežne poznáme v kresťanskom učení: Zdroj moci a prejavov duchovných darov, nositeľ duchovnej čistoty a očistenia, sprostredkovateľ v prístupe k Bohu a sprítomňovateľ Božieho jednania a majestátu…
Vo svojej štúdii Nám predkladá pohľad na úlohu Ducha svätéhov priebehu dejín spásy od doby starozákonnej až po dnešné časy. Zmieňuje sa o niektorých skúsenostiach s Duchom svätým tak, ako ich zaznamenali napríklad J.Wesley či misionári pôsobiaci v Číne.
Publikácia nás privádza k hlbšiemu poznaniu Božej Trojice a v konečnom dôsledku aj k radostnému prežívaniu Ducha svätého ako Príhovorcu a Utešiteľa, ktorý môže a má pôsobiť v živote každého kresťana.


OBSAH

Predslov
1 Zaostrujeme na Ducha svätého
2 Duch svätý v Biblii
3 Cestou svätostií
4 Verzie svätosti
5 Charizmatický život
6 Interpretácia charizmatického života
7 Príď, Duchu svätý
Dodatok:”Biedny ja človek” v Rimanom 7
Poznámky

Jazyk: český Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 240 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách