❄️Veľké knižné upratovanie!

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Praktická príručka, doplnená a aktualizovaná k 1.1.2005


🍎 Vypredané
19,58€

Účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov. Podvojné účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Súvzťažnosti k účtom a príklady účtovania. Zákon o účtovníctve. Zákon o sociálnom fonde.
Príklady účtovania o.i. obsahujú:
- finančný prenájom od 1.1.2004
- stravovanie poskytované zamestnávateľom zamestnancom od 1.5.2004
- prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ

Praktická príručka pre účtovníkov, ktorá od roku 1992 vychádza už v šiestom aktualizovanom a doplnenom vydaní sa dočkala prívlastkov ako napr. „účtovnícka kuchárka,“ či „biblia účtovníka.“ Sú v nej zahrnuté zmeny a doplnenia vyplývajúce z opatrenia MF SR č. 25167/2003-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov od 1.1.2004. V časti „Príklady účtovania“ je podrobne spracované účtovanie finančného prenájmu od 1.1.2004, účtovanie poskytovaného stravovania od 1.5.2004 a účtovanie prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.
Základom úspechu príručky Podvojné účtovníctvo podnikateľov sú bohaté praktické skúsenosti autorky, ktoré nazbierala za svojho viac ako štyridsaťročného aktívneho pôsobenia v účtovníctve. Za túto dobu Ing. Anna Cenigová vystriedala posty od ekonómky-účtovníčky malého družstva na východe Slovenska, až po vedúcu oddelenia metodiky účtovníctva ministerstva. Táto skúsenosť jej umožňuje nielen vidieť problémy, s ktorými sa účtovník stretáva, ale hlavne poradiť pri ich riešení. A to jazykom, ktorý sa tiež podpísal pod popularitu tejto príručky - zrozumiteľne .
Ďaľšou významnou črtou príručky je komplexnosť - vysvetľuje postupy účtovania na jednotlivých účtoch účtovej osnovy spolu so súvzťažnosťami a kde treba, uvádza príklady účtovania . Zahŕňa aj zákon o účtovníctve, ktorý je základnou právnou normou pre účtovníctvo.
Napriek svojmu rozsahu táto príručka chce zostať príručkou, t. j. stále „byť pri ruke“ . Je vytlačená na kvalitnom tenkom papieri, nájdete v nej len najnevyhnutnejšie prázdne miesta a väčšie písmo sa použilo len tam, kde by inak utrpela prehľadnosť textu. Výsledok: vyše 500-stranová publikácia vreckového formátu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2005 ISBN: 8096935038 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 559 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách