❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník) - Martina Totkovičová

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník)

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti...


🍌 Odosielame o 7 dní.
5,10€
Zľava 7%
4,74€

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti na ZŠ osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, v rámci ktorých sa precvičujú a fixujú jednotlivé spoje násobilky a delilky.
Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh. Autokorektívne karty umožnia dieťaťu pochopiť spôsob riešenia úloh „spamäti“ a následne ponúkajú okamžitú sebakontrolu bez stresu.
Kontrola správnosti riešení sa vykonáva pomocou plastového zakladača s kartičkami, ktoré po správnom vyriešení úloh vytvoria predpísaný farebný vzor. Do Rozcvičiek sa nepíše, s jednotlivými kartami je možné pracovať viackrát, až kým dieťa nezažije pocit úspechu vo forme bezchybného riešenia.

Príloha: plastový zakladač na kartičky Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 210×148 mm Počet strán: 48 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách