📚 Horúce knižné zľavy

Alžbeta Hirková

Našli sme 10 titulov

Čítanka pre 2. ročník ZŠ

Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu detského čitateľa, refl ektuje tradíciei moderné trendy v detskej literatúre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,45€
6,68€

Čitateľ v druhom ročníku (Pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl)

Čitateľ v druhom ročníku (Pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl)

Alžbeta Hirková, KPMD (2010)
Čitateľ v druhom ročníku Pracovný zošit – sú pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník ZŠ - Čítanke pre 2. ročník ZŠ –...

Čitateľ v druhom ročníku Pracovný zošit – sú pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník ZŠ (k Čítanke pre 2. ročník ZŠ – autorky M. Nosáľová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,85€

Čitateľ v druhom ročníku (metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl)

Čitateľ v druhom ročníku (metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl)

Alžbeta Hirková, KPMD (2010)
Čitateľ v druhom ročníku - Metodika – sú metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom pre 2. ročník ZŠ, ktoré...

Čitateľ v druhom ročníku - Metodika – sú metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom pre 2. ročník ZŠ, ktoré vychádzajú z požiadaviek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,95€

Číslicovo (Pracovný zošit pre 1. ročník základných škôl)

Číslicovo (Pracovný zošit pre 1. ročník základných škôl)

Alžbeta Hirková, KPMD (2010)
Pracovný zošit pre 1. ročník základných škôl Pracovný zošit Číslicovo je výborná pomôcka pre prváčikov, ktorí sa učia...

Pracovný zošit Číslicovo je výborná pomôcka pre prváčikov, ktorí sa učia písať číslice a základné matematické operácie. Zošit hravou formou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,65€

Číslicovo (set čísiel)

Set obsahuje 11 hárkov základných číslic od 0 - 10, ktoré slúžia ako demonštračná učebná pomôcka pri nácviku písania ich tvarov. Listy sú vo formáte A3 z polaminovaného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,65€
13,62€

Pracovný zošit k šlabikáru Lipka

Pracovný zošit k šlabikáru Lipka

Moderne koncipovaný pracovný zošit určený na upevňovanie a precvičovanie učiva v šlabikárovom období. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,87€

Písanie – súbor predpisových zošitov k šlabikáru LIPKA pre 1. ročník základných škôl

Písanie – súbor predpisových zošitov k šlabikáru LIPKA pre 1. ročník základných škôl

Súbor predpisových zošitov 1 až 7 pre 1. ročník ZŠ korešpondujúci so šlabikárom Lipka a prinášajúci didakticky premyslený a overený spôsob nácviku písania od prípravného obdobia až po čítankové obdobie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,27€

Šlabikár Lipka (1. časť)

Šlabikár Lipka (1. časť)

Obľúbený šlabikár efektívne používajúci prvky analyticko-syntetickej a slabikovej syntetickej metódy. Obsahuje tradičné členenie na prípravné a šlabikárové obdobie. Rozvoj čítania s porozumením podporujú úlohy rôznych typov zaradené za každým textom. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,02€

Šlabikár Lipka (2. časť)

Šlabikár Lipka (2. časť)

Obľúbený šlabikár efektívne používajúci prvky analyticko-syntetickej a slabikovej syntetickej metódy. Obsahuje tradičné členenie na prípravné a šlabikárové obdobie. Rozvoj čítania s porozumením podporujú úlohy rôznych typov zaradené za každým textom. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,02€

Čítanka pre 2. ročník základných škôl

Čítanka pre 2. ročník základných škôl

Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€