❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy - Ivo Čermák, Táňa Fikarová

Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko -...


🍌 Odosielame o 14 dní.
40,00€
Zľava 7%
37,20€

Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie k dispozici. Podáva přehled současných přístupů, nabízí výkladové principy vůdčích odborníků v dané problematice. Text se vymaňuje z čistě teoretického rámce a nabízí i klinicko-diagnostický přístup. Uvítají ji vzdělaní psychologové, mající s testem již alespoň bazální zkušenosti, ale i odborníci, zajímající se o obecnější diagnostické postupy. Kniha zdaleka přesahuje v našich zemích obvyklý rámec textu o jednotlivé metodě.

Z lektorského posudku
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Predložená monografia je uceleným a ojedinelým dielom, ktoré svedčí o výbornej teoretickej a metodologickej erudícii autorského tímu, o ich schopnosti systémovo analyzovať zložité otázky, integrovať ich výsledky a prijímať primerané závery. Predstavuje významný prínos nielen pre klinickú prax, ale rozširuje možnosti využitia Tematického apercepčného testu aj na iné aplikačné oblasti v domácom i medzinárodnom kontexte. Osobitne treba vyzdvihnúť význam publikácie pre študentov psychológie, či už ide o doktorandov či študentov magisterského štúdia, ktorí metódu TAT použijú vo svojich výskumoch. Monografia bude užitočná pre všetkých psychológov, ktorí sa chcú v tejto metóde ďalej zdokonalovať.
Z lektorského posudku
doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.

Jazyk: český Rok vydania: 2012 Rozmer: 157×225 mm ISBN: 9788089322121 Počet strán: 712 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách