👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Psychoprof

Našli sme 21 titulov

Klinická psychológia

Klinická psychológia

Anton Heretik sr., Anton Heretik jr., Psychoprof (2016)
Druhé, prepracované a rozšírené vydanie Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej...

Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€

Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

Ivo Čermák, Táňa Fikarová, Psychoprof (2012)
Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko -...

Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
40,00€
37,20€

Zabudnuté deti

Zabudnuté deti

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,19€

Biopsychológia

Psychológia, ako reltívne mladá vedná disciplína by sa mala jednoznačne držať svojho predmetu, toho, z čoho pôvodne vznikla: biológia- fyziológia- psychika. Na tento fakt poukazujú aj autori knihy Psychobiologie, ktorí vyzdvihujú nutnosť zjednotenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€
14,32€

Príručka pre mladých lekárov

Knižka poslúži na občerstvenie vedomostí a ďalších lekárov povzbudí k práci, ktorá obohatí ich klinickú prax. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Človek a osud

Kniha obsahuje tri Szondiho štúdie - Človek a osud, Jazyky nevedomia: symptóm, symbol a voľba a Cesta poľudštenia - a je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

EPIAF - epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Psychoprof (2008)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Psychológia detí a mládeže s mentálnym postihnutím

Psychológia detí a mládeže s mentálnym postihnutím

Predložená práca je veľmi potrebným erudovaným príspevkom v oblasti problematiky jedincov s postihnutím (patopsychológie),... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€

Extrémna agresia II.

Vladimír Novotný, Anton Heretik, Psychoprof (2012)
Vedecká práca dvoch uznávaných profesorov psychiatrie a psychológie významne posúva súdnu psychiatriu a psychológiu nielen...

Vedecká práca dvoch uznávaných profesorov psychiatrie a psychológie významne posúva súdnu psychiatriu a psychológiu nielen... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Liečivé príbehy lienky Danielky

Andrea Nagyová, Psychoprof (2013)
Liečivé príbehy lienky Danielky, od autorky - spisovateľky a skúsenej detskej psychologičky, PhDr. Andrey Nagyovej, ktorá sa...

Liečivé príbehy lienky Danielky, od autorky - spisovateľky a skúsenej detskej psychologičky, PhDr. Andrey Nagyovej, ktorá sa dostáva čitateľom do rúk, je pozoruhodné dielo. Vzácne oslovuje rodičov a ponúka im láskavého a múdreho sprievodcu.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Psychológia antisemitizmu

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,16€
5,73€

Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach

Kniha si kladie za ciel vyplniť deficit psychologického záujmu o problematiku nezamestnanosti a oboznámiť čitateľa s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,00€
7,44€

Naratívny prístup a možnosti jeho uplatnenia v psychologickom poradenstve

Publikácia sa zoberá využívaním naratívneho prístupu v psychologickom poradenstve, ponúka teoretický základ danej problematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,00€
13,02€

Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku

Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku

Monografia je výstupom prvého epidemiologického výskumu v oblasti psychických porúch, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnom súbore občanov SR (1212 participantov)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Vrahovia (II. diel)

Vrahovia (II. diel)

Matej Snopko, Psychoprof (1996)
Fakty o vrahoch

Autorom tejto knihy je slovenský kriminalista Matej Snopko. Už v prvom diele knihy Vrahovia preukázal, že patrí medzi tých policajných odborníkov, ktorí dokážu spájať svoju každodennú skúsenosť s komplexnou vedeckopopulárnou analýzou. V druhom diele... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,70€

Logické dôsledky

Logické dôsledky

Praktická príručka ako naučiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,94€

🍎 Vypredané
19,00€
17,67€

Extrémna agresia I.

Anton Heretik, Psychoprof (2012)
Každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom ! Vražda je extrémna agresia s nezvratnými...

Každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom ! Vražda je extrémna agresia s nezvratnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€
20,46€

🍎 Vypredané
5,00€

Vrahovia (I. diel)

Vrahovia (I. diel)

Matej Snopko, Psychoprof (1995)
Fakty o vrahoch

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€