🎵 Nové CD Sima Martausová: Oslobodená

Kniha Ekonomická efektívnosť - Jozef Chajdiak

Ekonomická efektívnosť

analýza produktivity a rentability vo firme

Jozef ChajdiakStatis (1999)

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
2,00€

Otázka, či firma funguje efektívne, úmerne daným zdrojom a investíciám, trápi azda každého podnikateľa. V praxi však nie je jednoduché ekonomickú efektívnosť výroby jednoznačne zmerať. Vplýva na ňu totiž veľké množstvo nie presne definovateľných činiteľov, ktorých jednoznačný výklad zatiaľ neexistuje. V spleti tejto rôznorodosti sa preto ekonómi zhodli na tom, že ukazovatele produktivity práce a rentability vlastného imania sú jedny z najdôležitejších mier vyjadrujúcich efektívnosť výroby. Produktivita práce vyjadruje efektívnosť ľudskej práce, kým rentabilita vlastného imania je najlepším vyjadrením ekonomickej efektívnosti z pohľadu vlastníka.

Ako možno tieto ukazovatele presne vyjadriť, sa môže majiteľ firmy, manažér, podnikateľ či študent naučiť aj vďaka knihe o ekonomickej efektívnosti. Publikácia ilustruje, ako treba použiť metódy analýzy úrovne oboch mier efektívnosti, ich vývoj aj vplyv iných faktorov. Autor vychádzal pritom z predpokladu, že číselným základom analýzy sú v prvom rade mesačné hodnoty počtu zamestnancov, pridanej hodnoty, hospodárskeho výsledku a vlastného imania za vykazujúce organizácie.

Kniha sa skladá z troch častí. V prvej autor analyzuje produktivitu práce, v druhej rentabilitu imania a v tretej opisuje použité metódy. V rámci opisnej štatistiky napríklad uvádza metódy absolútnych rozkladov, metódy indexovej analýzy, spôsoby výpočtu kĺzavých úhrnov a priemerov aj postup prognózy metódou regresie. Každý vzorec či tabuľka sú presne vysvetlené, hoci určité vedomosti čitateľa z matematiky sú nevyhnutné. Použité číselné hodnoty nie sú pritom nijakými imaginárnymi číslami, ale konkrétnymi výsledkami a ukazovateľmi podniku - Slovnaftu, a.s., Bratislava za roky 1996 až 1998.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 1999 Rozmer: neuvedený ISBN: 8085659158 Počet strán: 88 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách