📚 Horúce knižné zľavy

Statis

Našli sme 14 titulov

Štatistika jednoducho v Exceli

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,99€
3,71€

Analýza tržieb

Analýza tržieb

Jozef Chajdiak, Statis (2014)
Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo...

Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodárenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€

Analýza dotazníkových údajov

Jozef Chajdiak, Statis (2013)
Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha...

Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha je určená hlavne začínajúcim výskumníkom, ktorí sa rozhodli dotazníkovým prieskumom získať podporné informácie v procese svojho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,96€
4,61€

Štatistika v exceli 2007

Jozef Chajdiak, Statis (2009)
Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo...

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,50€
10,70€

Štatistika

Štatistika

Jozef Chajdiak, Statis (2010)
Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade...

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,20€

Ekonomika firmy

Ekonomika firmy

Cieľom tejto knihy je napomôcť čitateľovi v lepšom chápaní vybraných ekonomických pojmov, ich peňažného merania a realizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,98€

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,98€
4,63€

Ekonomická efektívnosť

Ekonomická efektívnosť

Jozef Chajdiak, Statis (1999)
analýza produktivity a rentability vo firme

Otázka, či firma funguje efektívne, úmerne daným zdrojom a investíciám, trápi azda každého podnikateľa. V praxi však nie je jednoduché ekonomickú efektívnosť výroby jednoznačne zmerať. Vplýva na ňu totiž veľké množstvo nie presne definovateľných.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,00€

Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli

Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, pred ktorými stojí problém... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,99€
8,36€

5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení v podrobnom historicko-geografickom rámci

Milan Kovačka, Statis (2001)
5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení v podrobnom historicko-geografickom rámci Proces globalizácie sveta v...

5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení v podrobnom historicko-geografickom rámci Proces globalizácie sveta v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
37,95€
35,29€

Ciele a meranie ekonomiky firmy

Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
4,28€

Štatistika jednoducho

Štatistika jednoducho

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade sa prijímajú rozhodnutia. V predkladanej knihe je opis postupu od merania až po analýzu nameraných súborov údajov ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,29€

Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy

Ekonomická činnosť je neoddeliteľnou súčasťou života ľudstva. Predstavuje zložitý, mnohoaspektný, hierarchický organizovaný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,99€
13,01€

Štatistické riadenie kvality

Štatistické riadenie kvality

Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou praktického využitia širokého spektra analytických metód štatistického riadenia kvality. Je určená širokému okruhu čitateľov, hlavne tým, ktorí sa bezprostredne zaujímajú o metódy riadenia kvality, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€