🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Ekonomika firmy - Jozef Chajdiak

Ekonomika firmy

Jozef ChajdiakStatis (2011)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,98€

Cieľom tejto knihy je napomôcť čitateľovi v lepšom chápaní vybraných ekonomických pojmov, ich peňažného merania a realizácie a interpretácie časti z potenciálnych analytických výpočtov. Kniha je určená širokému okruhu čitateľov. Odporúča sa čítať knihu viackrát. Prvý krát pre získanie všeobecného prehľadu o obsahu knihy, o opisovaných javoch, pojmoch, problémoch, druhý krát pozorne čítať, hlavne úvod a prvú kapitolu, zamýšľať sa nad jednotlivými prezentovanými pojmami a nad ich previazanosťou. Je zrejmé, že začínajúcemu ekonómovi dá kniha viac základných poznatkov a skúsenému ekonomickému profesionálovi snáď viac podnetov na zamyslenie, či aplikáciu. Je tiež zrejmé, že neobsahuje riešenie všetkých problémov a úloh. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo úloh bez väčších nárokov na matematické znalosti používateľa. Predpokladá sa, že bezprostredné praktické výpočty používateľ realizuje pomocou funkcií, nástrojov alebo priamych výpočtov v Exceli (pozri tiež Chajdiak: Štatistika v Exceli. Statis, Bratislava 2002). Riešenie úloh sa ilustruje na konkrétnych príkladoch. Pomôckou pri samostatnej výpočtovej práci čitateľa je možnosť získať z webu súbory údajov použité v jednotlivých príkladoch monografie. Užívateľskou pomôckou je register. Kniha obsahuje úvod, 5 kapitol, záver, literatúru a register. Monografia je určená širokému okruhu čitateľov zaujímajúcich sa o problematiku analýzy a riadenia ekonomiky firmy.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 175×245 mm ISBN: 9788085659641 Počet strán: 224 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách