Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Aktualizace II/6 - Občanský soudní řád, Exekuční řád (e-kniha)

Soudní řád správní, Notářský řád, Zákon o správních poplatcích

PDF Poradca s.r.o. (2021) • Séria Aktualizace 2021

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,20€

Úplné znění zákonů po poslední novele:
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
- Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Z Programového prohlášení vlády České republiky plyne, že vláda zváží vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu jeden dlužník - jeden exekutor; programové prohlášení jako příklad zmiňuje koncentraci všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Titul obsahuje úplná znění: - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) - Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Občanský soudní řád V souvislosti s odkladem exekuce stanoví exekuční řád, že do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, a že odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266 odst. 1 o.s.ř., potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Občanský soudní řád dále upravuje postup při odkladu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Občanský soudní řád upravuje taxativním výčtem jiné příjmy, na něž se při výkonu rozhodnutí vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy (a povinnému je ponechávána k disposici částka stanovená právními předpisy). Exekuční řád Náklady vzniklé soudním exekutorům, které souvisejí se změnou zahájení exekučního řízení, na informační systémy by podle odhadu mohly činit 3 - 5 000 Kč na 1 exekutorský úřad. Změna zapisování do rejstříku zahájených exekucí by si vyžádala náklady ve výši cca 20 - 30 000 Kč na 1 exekutorský úřad. Na věřitele, kteří jsou podnikateli, bude mít dopad zavedení nové paušální náhrady hotových výdajů soudního exekutora spojených s úkony při zahájení exekučního řízení a povinné zálohy na náklady exekuce, které budou platit. V rozsahu závislém na procentu vymahatelnosti pohledávek jim tyto náklady budou hrazeny ze strany povinných. Ve prospěch věřitelů by systém exekucí měl být odbřemeněn od exekucí bezvýsledných. Na podnikatele-povinné bude mít návrh vliv zejména v souvislosti s předpokládaným snížením nákladů exekuce.

Rok vydania: 2021 Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách