🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Súvzťažnosti pre verejnú správu (e-kniha)

Postupy účtovania


🌴 Okamžite na stiahnutie
9,30€

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...

Rok vydania: 2021 Počet strán: 368 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách