📚 Horúce knižné zľavy

Správny poriadok – Komentár

Piate prepracované vydanie V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je...


🍎 Vypredané
13,00€

Piate prepracované vydanie V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj súvisiace predpisy a príslušná judikatúra, vybrané judikáty slovenských a českých súdov týkajúce sa správneho poriadku, ako aj odkazy na slovenskú a českú odbornú časopiseckú literatúru. Konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej a verejnej správy býva v praxi často zložité a kladie vysoké nároky na právne znalosti. Publikácia bude zaiste praktickým pomocníkom pre zamestnancov všetkých orgánov štátnej a verejnej správy, zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, pre advokátov, sudcov, prokurátorov, ako aj pre študentov práva.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 153×215 mm ISBN: 9788080784034 Počet strán: 376 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách