📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Reštavrácia a iné - Ján Kalinčiak

Reštavrácia a iné

Výber zostavil, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal René Bílik Rukopis posúdila Ľubica...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
Zľava 57%
4,99€

Výber zostavil, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal René Bílik

Rukopis posúdila Ľubica Somolayová

Výber próz Jána Kalinčiaka zostavovateľa Reného Bílika vychádza z predstavy slovenského romantizmu ako plurality niekoľkých prúdov (národno-pragmatického a mesianistického). Editor upozorňuje na potrebu presnejšie diferencovať aj vnútri týchto zložiek, konkrétne v rámci národno-pragmatického prúdu, v staršej literárnej historiografii nazývanej „Štúrova škola“. Prozaické dielo, ale aj estetické názory J. Kalinčiaka konfrontuje s konceptom národných dejín Ľ. Štúra a J. M. Hurbana, s ich optimistickým pohľadom na históriu ako teleologický proces založený na pokroku. Výber prináša nielen výber z Kalinčiakových próz (Bozkovci, Milkov hrob, Púť lásky, Mládenec slovenský, Reštavrácia, Orava), ale aj funkčne vybrané dobové sekundárne texty, výber z listov a z ohlasov slovenskej literárnej historiografie. V záverečnej štúdii poskytuje R. Bílik celkom nový pohľad na tvorbu J. Kalinčiaka. Identifikuje jeho špecifický spôsob narábania s figúrami spomínania a večného trvania, ktorý nie je kanonizáciou, ale preverovaním, spochybňovaním. Zároveň naznačuje súvislosť reflexivity Kalinčiakovej tvorby s estetikou romantickej irónie. Na základe precíznych interpretačných analýz vybraných próz označuje rozpor medzi uvažovaním Hurbana a Kalinčiaka za dištinkciu dvoch línií slovenskej historickej prózy: historický optimista J. M. Hurban iniciuje vývin „pragmaticky orientovanej prozaickej mytologizácie slovenských dejín“ a ironik J. Kalinčiak stojí na počiatku „esteticky konštruovanej historickej prózy“.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9788081012754 Počet strán: 560 Väzba: pevná s prebalom

Zaradené v kategóriách