Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Edícia Knižnica slovenskej literatúry

Našli sme 90 titulov

Poézia slovenskej katolíckej moderny

, Kalligram (2008)
Slovenská katolícka moderna je v dejinách slovenskej literatúry jedinečným básnickým a duchovno-kultúrnym hnutím. V rámci...

Slovenská katolícka moderna je v dejinách slovenskej literatúry jedinečným básnickým a duchovno-kultúrnym hnutím. V rámci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,50€

Latinský humanizmus

Daniel Škoviera, Kalligram (2009)
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na...

Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Cesta životom a iné prózy

Ladislav Nádaši–Jégé, Kalligram (2007)
Prozaik Ladislav Nádaši – Jégé má v generácii slovenského literárneho realizmu výnimočné postavenie. Prívrženec naturalizmu...

Prozaik Ladislav Nádaši – Jégé má v generácii slovenského literárneho realizmu výnimočné postavenie. Prívrženec naturalizmu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,63€
5,00€

Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia

, Kalligram (2010)
Prvé - ešte ojedinelé - pokusy o cestopisnú prózu možno u nás zaznamenať v 16. storočí. Pozornosť si zaslúži najmä po...

Cestovanie v 16. a 18. storočí malo pre súvekého človeka viacero významov. Niekedy bolo poznávaním a dobrodružstvom spojeným so stretávaním sa s cudzími kultúrami. Tiež symbolicky znázorňovalo putovanie dočasným pozemským životom. Memoáre a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Okultizmus a iné prózy

Pavel Hrúz, Kalligram (2007)
Banskobystrický rodák Pavel Hrúz patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek...

Banskobystrický rodák Pavel Hrúz patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,63€
5,00€

Prózy a články - Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban, Kalligram (2015)
Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti...

Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti Hurbanovej celoživotnej tvorby. Hurbanova filozofia bola založená na preverovaní idey predmetnosťou, realizovanou prozaickým dianím... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia

, Kalligram (2009)
Lexikografická literárnohistorická príručka výberovo zahŕňa heslá diel slovenskej poézie a prózy vznikajúcich v 19. storočí,...

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia pripravený kolektívom vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Na margo staršej literatúry

Erika Brtáňová, Kalligram (2012)
Kniha približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí 11. až 18. storočia z hľadiska vývoja relevantných...

Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Slovenská moderna

, Kalligram (2011)
Antológia Slovenskej moderny prináša výber z básnickej, prozaickej, dramatickej a kritickej tvorby autorov, ktorých na...

Antológia Slovenskej moderny prináša výber z básnickej, prozaickej, dramatickej a kritickej tvorby autorov, ktorých na začiatku 20. storočia oslovila modernistická citovosť, náladovosť a dobové filozofické a intelektuálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
9,50€

Básnické dielo - Ján Ondruš

Ján Ondruš, Kalligram (2012)
Kniha obsahuje súborné básnické dielo Jána Ondruša v takej podobe, akú mu dal básnik v autorizovanom vydaní poslednej ruky...

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,60€

Trnavská skupina - konkretisti

, Kalligram (2006)
Antológia prezentuje básnickú tvorbu Trnavskej skupiny, ktorej kritika prisúdila označenie konkretisti. Zbierka poskytuje po...

Antológia prezentuje básnickú tvorbu Trnavskej skupiny, ktorej kritika prisúdila označenie konkretisti. Zbierka poskytuje po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,63€
7,99€

Tajovského obrodenecká moderna

Kniha Tajovského obrodenecká moderna je prvým monografickým spracovaním prozaického diela J. G. Tajovského. Autorka v ňom zásadným spôsobom prekvalifikovala doterajšie literárnohistorické hodnotenie tohto autora... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,63€
6,50€

Historický žáner v slovenskej próze

René Bílik, Kalligram (2008)
Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monografiou, ktorá systematicky sleduje historický žáner v kontexte...

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monografiou, ktorá systematicky sleduje historický žáner v kontexte... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
9,64€

Prozaické dielo - Dobroslav Chrobák - prečítaná (bazár kníh)

Dobroslav Chrobák, Kalligram (2013)
K všestrannej generácii spisovateľov, ktorá dospievala a pôsobila v spoločenskom živote po vzniku prvej Československej...

Výber z rozsahom neveľkého prazaického diela D. Chrobáka je v zhode s koncepciou edície Knižnica slovenskej literatúry rozčlenený do dvoch častí, ktoré v závere dopĺňa edičný aparát. Prvá časť výberu upriamuje pozornosť na texty autora, a to texty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
7,55€

Fragmenty

Fedor Matejov, Kalligram (2011)
Nikto nenapísal a už ani nenapíše také dielo o našom kritickom myslení ako Fedor Matejov. Kniha Fragmenty je rozsiahla...

Nikto nenapísal a už ani nenapíše také dielo o našom kritickom myslení ako Fedor Matejov. Kniha Fragmenty je rozsiahla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
5,00€

Temporálne poznámky a iné prózy

Stanislav Rakús, Kalligram (2014)
Kniha Temporálne poznámky a iné prózy je reprezentatívnym výberom z prozaických prác Stanislava Rakúsa (1940). Sú v ňom...

Kniha Temporálne poznámky a iné prózy je reprezentatívnym výberom z prozaických prác Stanislava Rakúsa (1940). Sú v ňom zastúpené všetky etapy doterajšej autorovej tvorby: prozaické prvotiny z prelomu 60. a 70. rokov (knižne vychádzajú prvýkrát)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,60€

Expresionizmus

, Kalligram (2014)
S ohľadom na heterogénnu a extrémne diferencovanú podobu dobovej literatúry predstavuje expresionizmus jednu z viacerých...

Expresionizmus v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia je kapitolou, ktorá dlhodobo čaká na svoje adekvátne prečítanie a zhodnotenie. Staršie i novšie pokusy o uchopenie tohto fenoménu nepriniesli také výsledky, ktoré by dali jednoznačnú a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,40€

Básne a úvahy

Laco Novomeský, Kalligram (2011)
Výber z Novomeského básní a úvah sa zaraďuje ku knihám-dokumentom. Prináša úplné vydanie autorových medzivojnových zbierok,...

Výber z Novomeského básní a úvah sa zaraďuje ku knihám-dokumentom. Prináša úplné vydanie autorových medzivojnových zbierok,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,10€

Prózy - Ivan Horváth

Ivan Horváth, Kalligram (2010)
Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu Ivana Horvátha - od prvých textov autora z debutu Mozaika života a snov...

Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu Ivana Horvátha - od prvých textov autora z debutu Mozaika života a snov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,62€
8,30€

Ornament a iné prózy - prečítaná (bazár kníh)

Vincent Šikula, Kalligram (2006)
Výber zostavila a komentár, kalendárium a doslov napísala Eva Jenčíková.

Výber z celoživotného diela V. Šikulu sústreďuje spisovateľove najpodstatnejšie prózy. Ich obraz dotvárajú dobové recenzie, kalendárium života a diela... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,63€
6,26€