🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Zuzana Kiczková

Našli sme 3 titulov

Pamäť žien

Zuzana Kiczková, , IRIS (2006)
O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch

Kniha je pozvaním k porozumeniu veľmi rozmanitých ciest hľadania identity žien v ne/dávnej dobe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,92€
4,96€

Príroda vzor: žena

Príroda vzor: žena

Autorka je filozofka, univerzitná docentka, ktorá sa systematicky venuje otázkam feministickej filozofie a ekológie. Zobraziť viac


Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí

Problematika postavenia žien v akademickom prostredí všeobecne a vo vede a výskume zvlášť nepatrí v našej spoločnosti k témam, ktoré sú v popredí teoretického, politického a širšieho spoločenského záujmu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€
12,28€