📚 Horúce knižné zľavy

Vojtěch Belling

Našli sme 5 titulov

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Dělba pravomocí mezi mezinárodními organizacemi a státy představuje vždy naléhavou otázku. V případě EU je její naléhavost tím větší, že je pojímána jako organizace integrační povahy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

Stát nebo stav?

Po první světové válce se ve středoevropském prostoru masivně rozšířily myšlenkové směry korporativismu požadující nahrazení liberálně-kapitalistického hospodářského systému profesně-stavovským řádem, který měl být... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,76€
10,01€

Zrození suveréna

Vojtěch Belling, Centrum pro studium demokracie a kultury (2014)
Jen málo pojmů politické a právní teorie je v odborné literatuře i každodenní politické debatě tak nadužívaných a...

Jen málo pojmů politické a právní teorie je v odborné literatuře i každodenní politické debatě tak nadužívaných a zneužívaných jako pojem suverenity. V souvislosti s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,71€
17,40€

Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii

Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem mezinárodního práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Smrt suveréna?

Smrt suveréna?

Monografie se zaobírá otázkou, nakolik jsou pojmy státu, státnosti a suverenity odsouzeny k zániku v kontextu procesů proměny, kterými procházejí současné společnosti a politické systémy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,71€