📚 Horúce knižné zľavy

Centrum pro studium demokracie a kultury

Našli sme 391 titulov

Po stopách světových náboženství

Hans Küng, Centrum pro studium demokracie a kultury (2007)
Kniha významného teologa, autora více než třiceti knižních titulů věnovaných křesťanské teologii, křesťanské a...

Kniha významného teologa, autora více než třiceti knižních titulů věnovaných křesťanské teologii, křesťanské a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,98€
14,86€

Ve víru Velkého tance

Pavel Hošek, Centrum pro studium demokracie a kultury (2021)
Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise

Dílo C. S. Lewise zůstává zahaleno tajemstvím. Ačkoliv má stamiliony vděčných čtenářů, jeho způsob myšlení je zvláštní a ojedinělý. Je autorem více než padesáti knih, mezi kterými najdeme sbírky básní, odborná pojednání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,76€
8,93€

Strany a stranické systémy

Klasická práce slavného italského politologa, která se konečně dočkává vůbec prvního českého vydání. Autor v této knize... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,37€

Autobiografie

Autobiografie

Svoji proslulou Autobiografii dokončil Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) necelé tři měsíce před smrtí a mohl v ní tedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,05€

Pod jednou střechou

Adéla Souralová, Centrum pro studium demokracie a kultury (2020)
Třígenerační soužití v české společnosti

Kniha pojednává o třígeneračním soužití v české společnosti. Na základě více než stovky rozhovorů provedených se zástupci tří generací prarodiči, rodiči a dětmi sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,01€
13,03€

I zvíře mělo více útrpnosti než člověk

Stanislava Vodičková, Centrum pro studium demokracie a kultury (2021)
Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu

Paměti patera Františka Štveráka zachycují jeho životní osudy v období nacistického a komunistického režimu. Za německé okupace Československa se zapojil do domácího odboje, na jaře 1940 byl zatčen, brutálně vyslýchán a nakonec... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,71€
17,40€

Čeští svědkové promýšlené víry

Karel Skalický, Rudolf Svoboda, František Štěch, Centrum pro studium demokracie a kultury (2006)
Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů

Sborník příspěvků ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s úmyslem zmapovat krajinu současného českého myšlení v jeho metafyzické, náboženské a teologické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Příběhy povolání a obrácení v biblických textech

Sborník biblicky inspirovaných výkladů a esejů o tématech povolání a obrácení. O příbězích Abrahama, Jákoba, Mojžíše, svatého Pavla a dalších biblických postav rozmýšlejí teologové i neteologové různých konfesí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,35€
5,91€

Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali

Kniha vznikla s cílem připomenout hrůznost komunistického režimu, který na desítky let zásadním způsobem ovlivnil životy občanů naší země. Nejtragičtěji zasáhl ty, kteří se jeho ideologii vzepřeli a rozhodli se bojovat za svobodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,94€
7,38€

Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€
8,29€

Občanská demokratická strana a česká politika

Stanislav Balík, Centrum pro studium demokracie a kultury (2006)
ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006

První ucelená publikace věnovaná nejsilnější pravicové politické straně v České republice. V šestnácti kapitolách je představeno působení ODS v nejrůznějších oblastech českého politického systému – ve vládních koalicích... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,01€
13,03€

Kam kráčí církev?

Medard Kehl, S.J., učitel dogmatiky na teologické vysoké škole "Sankt Georgen" ve Frankfurtu nad Mohanem a autor velice oblíbených, výrazně ekumenických publikací o církvi v moderním světě si klade v této knížce otázky nad církevními... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,59€
5,20€

Zrození republikánského křesťanství

Soubor zásadních statí francouzského historika, který se zabývá moderními dechristianizačními tendencemi od Francouzské revoluce, církevními osobnostmi 18. století, jansenismem a svobodným zednářstvím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,65€
4,32€

Trojí diakonie

Karel Šimr, Centrum pro studium demokracie a kultury (2019)
Evangelická diakonie, křesťanská služba a diakonát v perspektivě teorie sociálních systémů

Tato kniha se pokouší přispět k teoretickému ukotvení diakonie jako křesťansky orientované praxe pomáhání v moderní společnosti. Shrnuje současnou diskusi k tématu zejména v německy mluvící oblasti, vychází přitom ovšem ze... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Těsně po volbách v roce 2017 obletěl republiku videozáznam tiskové konference, při které Andrej Babiš, vítěz voleb, volá na pódium Marka Prchala, svého muže číslo jedna na komunikaci na sociálních sítích. Euforický Babiš viditelně zaskočeného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,64€
11,76€

Meditace na rozhraní epoch

Kniha obsahuje články, studie, úvahy a memoárové texty, publikované v různých časopisech a sbornících v letech 1971 až 2010. Soubor je rozdělen do čtyř oddílů. Do prvního jsou zahrnuty texty, v nichž se autor zabývá názory... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,71€
17,40€

Děkuji za bolest...

Zdeněk Nešpor, Centrum pro studium demokracie a kultury (2006)
Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.–80. let

Zdeněk R. Nešpor ve své knize Děkuji za bolest… pojednává o české folkové hudbě 60.–80. let minulého století. Nepřináší v ní přitom souhrnné dějiny žánru z pohledu historika populární hudby, ani literární analýzu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,40€
15,25€

Ekumenické církevní dějepisectví

Centrum pro studium demokracie a kultury (2003)
Dějiny, analýzy, perspektivy

Lze psát církevní dějiny ekumenicky? Neznamená to, že se zničí samotné základy historické práce, nebo že se oslabí identita jednotlivých křesťanských konfesí? Na tyto otázky se pokouší dát odpověď sborník textů, do něhož... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,31€
8,66€

Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta

Kateřina Bauer, Centrum pro studium demokracie a kultury (2010)
Kniha představuje, analyzuje a kriticky hodnotí pojetí symbolu u současného francouzského teologa Louise-Marie Chauveta,...

Kniha představuje, analyzuje a kriticky hodnotí pojetí symbolu u současného francouzského teologa Louise-Marie Chauveta,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,41€
4,10€

O moci a bezmoci

Jadwiga Staniszkis, Centrum pro studium demokracie a kultury (2009)
Ve své zatím poslední esejistické knize polská autorka Jadwiga Staniszkis analyzuje aktuální téma vlivu globalizace na...

Ve své zatím poslední esejistické knize polská autorka Jadwiga Staniszkis analyzuje aktuální téma vlivu globalizace na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,33€
10,54€