🎵 Nové CD Sima Martausová: Oslobodená

Vladimír Konečný

Našli sme 13 titulov

Manažérstvo kvality

Vladimír Konečný, EDIS (2017)
Systémy, princípy, postupy

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň dopytu zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv faktora... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Ekonomika dopravného podniku

Poznanie ekonomického vývoja podniku, ekonomických pravidiel a ďalších súvislostí najmä vývoja dopytu po poskytovaných dopravných službách je základom pre koncepčné rozhodovanie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,40€
17,48€

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby

Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný, EDIS (2016)
3. aktualizované vydanie Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa...

Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. S účinnosťou od 1.1.2016 zákona č. 56/2012 Z. z. aj vykonávacia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,15€
24,84€

Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve

Vladimír Konečný, EDIS (2015)
Kvalita dopravných služieb je jedným z determinantov dopytu zákazníkov po dopravných službách tak v nákladnej, ako aj v...

Kvalita dopravných služieb je jedným z determinantov dopytu zákazníkov po dopravných službách tak v nákladnej, ako aj v osobnej doprave. Miera vplyvu tohto faktora... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,45€
17,53€

Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy

Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy

Obsah: - Konštrukcia a funkcia; - Mazanie a protimrazová ochrana; - Pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies; - Konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,15€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť)

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Vladimír Rievaj, Juraj Jagelčák, EDIS (2010)
Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti...

Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,50€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (kolekcia)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (kolekcia)

Kolekcia titulov: Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť), Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť) a Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
40,47€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť)

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Vladimír Rievaj, Juraj Jagelčák, EDIS (2010)
Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti...

Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť)

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Vladimír Rievaj, Juraj Jagelčák, EDIS (2010)
Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti...

Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby

Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný, EDIS (2013)
Tieto učebné texty vznikli v súvislost s novým zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca...

Tieto učebné texty vznikli v súvislost s novým zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 a nahradil zákon č.168/1996 Z.z.. Zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave zaviedol čiastočné zmeny v taxislužbe. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,49€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,50€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy

Z obsahu: - Konštrukcia a funkcia; - Mazanie a protimrazová ochrana; - Pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies; - Konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,39€