🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Jozef Gnap

Našli sme 35 titulov

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Miloš Poliak, Jozef Gnap, EDIS (2018)
1.6.2018

Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové.... Publikácia obsahuje Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
29,09€

Zasielateľstvo

Autori sa snažili zhrnúť do tejto učebnice základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,83€
11,24€

Ekonomika dopravného podniku

Poznanie ekonomického vývoja podniku, ekonomických pravidiel a ďalších súvislostí najmä vývoja dopytu po poskytovaných dopravných službách je základom pre koncepčné rozhodovanie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,40€
17,48€

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby

Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný, EDIS (2016)
3. aktualizované vydanie Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa...

Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. S účinnosťou od 1.1.2016 zákona č. 56/2012 Z. z. aj vykonávacia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,15€
24,84€

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou kalkulácie vlastných nákladov a tvorbou ceny v cestnej nákladnej, autobusovej a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,10€
18,15€

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, ktoré od 11. apríla 2007 platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy v rámci EÚ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,79€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy (kolekcia 3 častí)

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy (kolekcia 3 častí)

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
60,05€

Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej a nákladnej doprave

Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej a nákladnej doprave

Jozef Gnap, EDIS (2013)

Celý rad podnikov v cestnej nákladnej doprave v SR, ale aj v zahraničí, nevyužíva možnosti aplikácie modelovania a prepravného procesu v cestnej nákladnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,38€

Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy

Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy

Obsah: - Konštrukcia a funkcia; - Mazanie a protimrazová ochrana; - Pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies; - Konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,15€

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

"Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, ktoré od 11. apríla 2007 platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy v rámci EÚ." ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,49€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť)

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Vladimír Rievaj, Juraj Jagelčák, EDIS (2010)
Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti...

Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Jozef Gnap, Miloš Poliak, , EDIS (2014)
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné...

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,61€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Jozef Gnap, Miloš Poliak, EDIS (2016)
Aktualizované vydanie k 1.2.2016 Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v...

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univezite v Žiline na doplnenie učebných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,20€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,50€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Jozef Gnap, , EDIS (2012)

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilsoti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2

Z obsahu: E. Odborné a finančné riadenie podniku; F. Prístup na trh; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,75€

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3

1. Cestné vozidlá; 2. Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky; 3. Údržba cestných vozidiel; 4. Opravy vozidiel; 5. Preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov cestnou dopravou; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,86€

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave

Jozef Gnap, , EDIS (2011)
Taxislužba, Aktualizované k 1.8.2011

Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (kolekcia)

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (kolekcia)

Kolekcia titulov: Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť), Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť) a Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
40,47€

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Doplnené a aktualizované vydanie k 1.3.2011... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,63€