📚 Horúce knižné zľavy

Viliam Kratochvíl

Našli sme 4 titulov

Maturita po novom - Dejepis

Viliam Kratochvíl, Hana Mlynarčíková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2007)
Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje...

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,14€
5,71€

Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu

Najnovšia didaktika dejepisu od uznávaného autora s dlhoročnou praxou vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu – ako výsledok mnohých autorových seminárov s učiteľmi dejepisu na Slovensku i v Českej republike, aj so študentami n Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
13,95€

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti

Viliam Kratochvíl, Miroslav Daniš, Orbis Pictus Istropolitana
učebnica pre 5. ročník základných škôl

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín, spoločenských tém a bezprostredného životného priestoru žiakov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,50€
6,98€

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,55€
13,53€