📚 Veľký knižný výpredaj

Petr Vopěnka

Našli sme 24 titulov

Nová infinitní matematika: Prolegomena

Nová infinitní matematika: Prolegomena (e-kniha)

Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (e-kniha)

Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Nová infinitní matematika

Nová infinitní matematika (e-kniha)

Petr Vopěnka, Karolinum (2016)
IV. Staronový diferenciální počet

Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Klasická množinová infinitní matematika však nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Příležitostné rozpravy s matematikou

Petr Vopěnka, OPS (2014)

Kniha umožňující sdílet velký příběh počátků a následující mocnosti a moci matematiky. Brilantní matematické úsudky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,22€
13,84€

Nová infinitní matematika

Nová infinitní matematika (e-kniha)

Petr Vopěnka, Karolinum (2016)
III. Reálná čísla a jejich diskretizace

Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Podivuhodný květ českého baroka

Podivuhodný květ českého baroka (e-kniha)

Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Velká iluze matematiky 20. století

Petr Vopěnka, Karolinum (2016)
Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není...

Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,20€
6,48€

Horizonty nekonečna

Petr Vopěnka, Moraviapress (2004)
Matematický pohled na svět

Výbor z textů držitele ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rok 2004. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€
9,73€

Úvod do klasické teorie množin

Kniha reflektuje historii matematiky konce 19. století, pokládá filosofické a historické poznámky okolností vzniku Cantorovy teorie množin a její rozvoj v první polovině 20. století. Množiny jsou zde stavěny jako jevy a jejich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,99€
10,79€

Calculus infinitesimalis

Petr Vopěnka, O.P.S. (2010)
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich...

Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,23€
7,41€

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

Nekonečno, prostor a dimenze zdánlivě patří do matematiky od samého jejího počátku. Přesto se jich matematika chopila až na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,05€
12,65€

Podivuhodný květ českého baroka

Petr Vopěnka, Karolinum (2013)
Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na...

Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého a dvacátého století... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€
9,73€

Reálná čísla a jejich diskretizace

Petr Vopěnka, Karolinum (2016)
Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové...

Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,05€
3,65€

Nová infinitní matematika

Nová infinitní matematika (e-kniha)

Petr Vopěnka, Karolinum (2016)
II. Nová teorie množin a polomnožin

Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu ani v Boží mysli. Již v ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Hádání v hospodě

Petr Vopěnka, Práh (2013)
Kniha profesora Petra Vopěnky Hádání v hospodě je mimořádně zdařilým příkladem živého neakademického filosofování. Rámec...

Kniha profesora Petra Vopěnky Hádání v hospodě je mimořádně zdařilým příkladem živého neakademického filosofování. Rámec „totalitní hospody“ autorovi posloužil nejen jako připomínka života doby minulé, ale i jako východisko k vyjádření řady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,05€
12,65€

Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci

Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci

Petr Vopěnka, Práh (2011)
Souhrnné dílo je podloženo hlubokým studiem matematiky, historie, filosofie a vůbec veškerého vědění a umění té které doby....

Souhrnné dílo je podloženo hlubokým studiem matematiky, historie, filosofie a vůbec veškerého vědění a umění té které doby.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
44,14€

New Infinitary Mathematics

Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud zkoumající a zároveň aplikující nekonečno, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
32,90€
29,61€

Calculus Infinitesimalis. Pars secunda

Calculus Infinitesimalis. Pars secunda

Petr Vopěnka, OPS (2011)
Další původní, autorské dílo matematika a filosofa Petra Vopěnky. Pokračování prvního dílu, který obsahoval poznatky z...

Další původní, nové, autorské dílo matematika a filosofa Petra Vopěnky. Pokračování prvního dílu, který obsahoval poznatky z diferenciálního počtu se tento druhý díl věnuje počtu integrálnímu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,99€

Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Petr Vopěnka, OPS (2009)

Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu <i>Alternativní teorie množin</i> v českém jazyce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,28€

Meditace o základech vědy

Meditace o základech vědy

Petr Vopěnka, Práh (2001)
Devět autorových meditací vzniklo jako parafráze na stejnojmenné Descartesovo dílo, jenž položilo základy moderní vědy....

Devět autorových meditací vzniklo jako parafráze na stejnojmenné Descartesovo dílo, jenž položilo základy moderní vědy.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,24€