Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Pavel Mervart

Našli sme 668 titulov

Svědectví válečné krajiny

Matouš Holas, Pavel Mervart (2023)
Výsledky interdisciplinárního výzkumu východočeských bojišť z prusko-rakouské války roku 1866

Publikace shrnuje výsledky mezioborového výzkumu vybraných válečných lokalit prusko-rakouské války roku 1866 v prostoru východních Čech, které byly zkoumány metodami archeologického výzkumu nedestruktivní i destruktivní povahy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,70€
17,29€

Voňavka

Wudy opouští bujné alegorické bájesloví, aby se s čistou hlavou vrhl do nové výzvy a ve Voňavce ohledal možnosti intimní milostné lyriky pro současnost. Zjišťuje, že cosi zbylo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,65€
5,36€

Rivnenská oblast a její menšiny

Luděk Jirka, Pavel Mervart (2023)
O historii etnických vztahů na území bývalé Volyně

Rivnenská oblast leží na západní Ukrajině a spadá pod území historicky známé jako Volyň. Je známá především kvůli konfliktu mezi Poláky a Ukrajinci v období druhé světové války... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,30€
14,21€

Veles

Michaela Šebetovská Gajdošíková, Pavel Mervart (2023)
Slovanské božstvo ve srovnávací perspektivě

Veles mezi slovanskými bohy vyniká svojí záhadností a kolem jeho funkcí panují nejasnosti, které se pokoušeli osvětlit již mnozí badatelé. Byl Veles bohem stád a plodnosti? Nebo spíše temným pánem podsvětní říše? O tomto božstvu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,80€
10,36€

Pro co si jdeš, vlku?

Nejnovější román Evy Vežnavecové Pro co si jdeš, vlku? nabízí neotřelý současný pohled na klasická témata běloruské literatury, jako je válka, kolektivizace, stalinské represálie, osudy běloruského lidu ve 20. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,95€
7,67€

Právo, antropologie a jinakost

Zpochybnění protikladů práva a kultury či práva a společnosti otevřelo prostor pro nové konfigurace vztahů mezi právem, antropologií a jinakostí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,30€
14,21€

Mezi normou a každodenní praxí

Zuzana Vlasáková, Pavel Mervart (2023)
Správa komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín v letech 1614-1702

Publikace se věnuje hierarchii správy komorních panství v letech 1614–1702 se zvláštním zaměřením na vrchnostenské úřednictvo komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,45€
19,22€

Básně do Slezska

Kromě svérázné milostné poezie, a mého vztahu k přírodě a Bohu, který je také tou poezií a přírodou, píšu o poslání a smyslu bytí, o dobru a zlu. Narození a smrt do mé knihy patří. Jiný klíč k otevření imaginace v mých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,95€
7,67€

Dionýsovo ucho

Básnická sbírka Dionýsovo ucho je rozsahem nevelké dílo o dvou částech, které usiluje o reflexi současné doby, jež je postižena různými "patogeny" (pandemie, dezinformace, štěpící se společnost). Každá z částí na danou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,20€
5,74€

Digitální pohádky pro (ne) poučitelné děti a (ne)znalé dospělé

Petra Ambrožová, Martin Kaliba, Pavel Mervart (2023)
Průvodce online světem v edukačních a preventivních souvislostech

Publikace je zaměřena na rizika spojená s online životem současné mladé generace a na jejich efektivní prevenci. Seznamuje s vybranými aspekty rizik, která se bezprostředně týkají každého z nás... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
8,82€

Kráčej s rukou na Pánově pluhu...

, Pavel Mervart (2023)
Podoby studií křesťanského východu v 21. století

Publikace představuje nejnovější milníky a podoby českého a slovenského bádání týkajícího se křesťanského Východu - specifického a pestrého, přesto u nás stále okrajového oboru humanitních věd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,95€
15,37€

Pastorální teologie včera, dnes a zítra

Kniha Aleše Opatrného se věnuje především současnosti pastorální praxe. Vychází z přesvědčení, že úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,70€
9,59€

Změnit sám sebe

Vojtěch Hladký, Pavel Mervart
Pierre Hadot (1922-2010), Michel Foucault (1926-1984) a Jan Patočka (1907-1977) jsou tři bezesporu velmi rozdílní...

Pierre Hadot (1922-2010), Michel Foucault (1926-1984) a Jan Patočka (1907-1977) jsou tři bezesporu velmi rozdílní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,70€
9,59€

Moje Jugoslávie

Mladík Vladan se spolu se čtenářem vydává na cestu bývalou Jugoslávií v období těsně před jejím rozpadem i léta po něm. Vezme ho s sebou do rošťácky šťastného dětství na pobřeží Jadranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
11,52€

Zevnitř

70. svazek Edice současné české poezie přináší sbírku básní Pavla Novotného „Zevnitř“. Novotného poezie zde zřetelně navazuje na experimentální tendence, které se významně prosazovaly v padesátých a šedesátých letech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
4,62€

Aby člověk neupadal v nečlověka

Jan Hábl, Pavel Mervart (2015)
Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Od dob osvícenství západní...

Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Od dob osvícenství západní civilizace věřila, že lidskost bude postupovat vpřed společně s rozumovým poznáním a vědou. Že.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
8,47€

Měňagon

Ve druhé sbírce Vojtěcha Vacka Měňagon jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Najdeme zde delší básně-příběhy a básně-dobrodružství, ale také krátké lyrické imprese a hříčky. Vše je propojeno barevným a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,60€
4,62€

Překonání subjektivismu ve fenomenologii

Jan Frei, Pavel Mervart (2016)
Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit...

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,70€
9,59€

Komenský a Bacon

Jan Čížek, Pavel Mervart (2017)
Dvě raně novověké cesty k obnově vědění

Protože česká komeniologie a intelektuální historie dosud postrádají komplexnější monografické pojednání o vztahu Komenský –... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,15€
9,21€

Tělo 2.0

Martin Soukup, Pavel Mervart (2018)
Hranice těla a podoby bolesti

Předmětem knihy je antropologické a etnologické zkoumání lidského těla a tělesnosti. Publikace kolektivu autorů se zaměřuje na tělesné modifikace, na diskusi o hranicích lidského těla a rozdíly mezi lidskými bytostmi a stroji. Volně navazuje na titul... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,95€
7,67€