🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Pavel Mervart

Našli sme 623 titulov

Perun - bůh hromovládce

Michal Téra, Pavel Mervart (2017)
Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné...

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
16,88€

Změnit sám sebe

Vojtěch Hladký, Pavel Mervart
Pierre Hadot (1922-2010), Michel Foucault (1926-1984) a Jan Patočka (1907-1977) jsou tři bezesporu velmi rozdílní...

Pierre Hadot (1922-2010), Michel Foucault (1926-1984) a Jan Patočka (1907-1977) jsou tři bezesporu velmi rozdílní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Dějiny těla

Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniela Tinková, Pavel Mervart (2014)
Rozlehlost pole rozpínajícího se mezi naprostoudeterminací biologické podstaty jedince a absolutním vlivem sociálního...

Rozlehlost pole rozpínajícího se mezi naprostou determinací biologické podstaty jedince a absolutním vlivem sociálního prostředí,lze chápat jako motivaci k výzkumu historických aspektů vnímání těla.Tělo v soudobém sociálněvědním bádání nepředstavuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,65€
4,32€

O dějinách, lidu a lidech

Kniha přináší soubor textů historika F. Kutnara, které buď nebyly publikovány vůbec, nebo jen časopisecky v regionálních či zahraničních periodikách. Kutnarovy texty jsou v antologii členěny do tří oddílů, které vymezují tři roviny jeho pojetí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,75€
16,88€

Nesvatí svatí

Tichon Ševkunov, Pavel Mervart (2017)
a jiné příběhy

Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě, z nějž se příchozímu nechce vrátit zpět. O světě klášterů a mnichů, o hledání a nalézání, o zápasech a protivenstvích. Setkáme se tu i s humorem, se situacemi, které mají do šablonovitých představ o církevním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
16,88€

Zahalená planéta

Peter Markoš, Anton Markoš, Pavel Mervart (2021)
Vlastiveda pozemšťana

"… ani oblečená, ani neoblečená…" taká mala pred kráľa predstúpiť chudobná dievčina z rozprávky. Ani oblečená, ani neoblečená, zahalená len tenkým, priesvitným závojom - atmosférou - sa vesmírom pohybuje naša Zem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,93€
14,34€

Sindibádův dům

Michal Ajvaz, Ivan M. Havel, Pavel Mervart (2010)
Kniha přináší soubor dopisů, v nichž autoři zkoumají epizodické situace - svébytné elementy lidského prožívání světa, z...

Kniha přináší soubor dopisů, v nichž autoři zkoumají epizodické situace - svébytné elementy lidského prožívání světa, z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,60€
12,24€

Ještě je to (furt) dobrý

Josef Volf, milovník života a češtiny, o své třetí knížce mikropovídek říká: Cílem bylo potěšení ze psaní, udělat někomu trošičku radost, pohladit dušičku… A to se mu daří... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,23€
10,11€

Gítagóvinda

Džajadéva, Jiří Hubáček, Pavel Mervart (2022)
Píseň o lásce Kršnově

Gítagóvinda básníka Džajadévy (12. století) je jednou z nejvýznamnějších ukázek klasické sanskrtské kávjové poezie. Lyricko-epická báseň ve dvanácti krátkých zpěvech líčí milostný vztah boha Kršny a pastýřky Rádhy, a představuje tak jedinečné dílo v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,70€
10,53€

Měňagon

Ve druhé sbírce Vojtěcha Vacka Měňagon jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Najdeme zde delší básně-příběhy a básně-dobrodružství, ale také krátké lyrické imprese a hříčky. Vše je propojeno barevným a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,64€
5,08€

Darované půlstoletí

Vladimír Josef Dvořák, Pavel Mervart (2019)
Příběh výtvarné tvorby VJD

Malíř a básník Vladimír Josef Dvořák (*1967) patří mezi výrazné osobnosti českého moderního umění uplynulého půlstoletí spojující výtvarné i slovesné vyjadřování v jeden celek. Jeho kladení a vrstvení barev do abstraktních ploch i reálných tvarů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,70€
10,53€

Diference jako princip vědomí a její překonání

Jindřich Karásek, Pavel Mervart (2022)
Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela

Problematika vědomí a vědomí sebe sama jakožto jeho základu je jedním ze stěžejních témat německé klasické filosofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,10€
18,99€

Měňagon

Ve druhé sbírce Vojtěcha Vacka Měňagon jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Najdeme zde delší básně-příběhy a básně-dobrodružství, ale také krátké lyrické imprese a hříčky. Vše je propojeno barevným a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,94€
7,15€

Mythogramy

Autor je přímo zosobněním pojmu poeta doctus, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Protože je utvářen nejen rozsáhlým vzděláním, ale i vytříbenou invenčností. Sám se považuje za konkretistu, což znamená, že v zárodku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,64€
5,08€

Původní obyvatelé a globalizace

Kniha Původní obyvatelé a globalizace je v mnoha ohledech jedinečná. Na základě zkušeností a poznatků z dlouhodobých terénních výzkumů se autorský tým zamýšlí nad současnou situací domorodých obyvatel pěti kontinentů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
28,15€
25,34€

Moje Jugoslávie

Mladík Vladan se spolu se čtenářem vydává na cestu bývalou Jugoslávií v období těsně před jejím rozpadem i léta po něm. Vezme ho s sebou do rošťácky šťastného dětství na pobřeží Jadranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,05€
12,65€

Odvěkou cestou

Ihnat Abdziralovič, Pavel Mervart (2022)
Zkoumání běloruského světového názoru

Kam patří Bělorusko? Na Západ nebo na Východ? Co ho pojí s jeho nejbližšími sousedy a co ho od nich odlišuje? Existuje něco jako „běloruský světový názor“? Právě na běloruský světový názor se zaměřuje Ihnat Abdziralovič (vlastním jménem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,00€
6,30€

Dlouhý život s archeologií

Pavel Fojtík, Karla Motyková, Pavel Mervart (2022)
Rozhovor s Pavlem Fojtíkem

PhDr. Karla Motyková, DrSc., rozená Šneidrová (nar. 20. 5. 1930 v Praze), patří k první poválečné generaci českých archeologů, kteří zásadním způsobem formovali směřování oboru ve druhé polovině 20. století a podíleli se na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
16,40€
14,76€

Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda

Eliška Luhanová, Pavel Mervart (2015)
Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a...

Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,58€
12,22€

Žloutkové divadlo

Sbírka veršů současného českého básníka a prozaika. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,64€
5,08€