🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Pavel Mervart

Našli sme 526 titulov

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz

Ilarion Alfejev, Pavel Mervart (2010)
Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie...

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,87€
15,69€

Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Cílem knihy je s hermeneutickou pokorou zkoumat Komenského vidění „věcí lidských“, a to v kontextu emendačním. Autoři chctějí ohledat možnosti a meze Komenského nápravného projektu. Badatelské otázky, které si v této knize kladou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,58€
12,63€

Klášter premonstrátů v Nové Říši

Petr Polehla, Pavel Mervart (2017)
Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky....

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,82€
6,34€

Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů (Markus Giger)

Kniha Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů navazuje na sérii publikací slavistického projektu spojeného s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,29€
9,57€

Parrésia IX-X (2015-2016)

Pavel Mervart (2018)
Revue pro východní křesťanství

Předkládané dvojčíslo revue Parrésia přináší zcela unikátní studii sinologa V. Lišcáka, který se zaměřil na tzv. tchangské... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,45€
15,30€

Vývoj katechetiky v českých zemích

Marie Zimmermannová, Pavel Mervart (2017)
v letech 1920–1994

Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,58€
12,63€

Freudova neurofyziologie mysli

Michal Polák, Pavel Mervart (2015)
Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala....

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,94€
7,38€

Německá próza po roce 2000 (Naděžda Heinrichová) [CZ]

Naděžda Heinrichová, Pavel Mervart (2016)
V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá...

V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá próza. V letech 2010–2014 se počet prvních vydání prózy pohyboval mezi 11 286 až 14 111 tituly ročně. Publikace Německá próza po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,14€
7,57€

František Reyl

Matěj O. Havel, Pavel Mervart (2017)
Kněz, vědec, politik

František Reyl (1865–1935) byl ve své době jednou z nejvýraznějších postav regionálního i celonárodního katolicizmu, potažmo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,23€
10,44€

V hodině velké zkoušky (Jan Kafka)

Kniha Jana Kafky je cennou sondou do prostředí církví v severovýchodních Čechách v období po nástupu komunistické moci a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,92€
15,74€

Překonání subjektivismu ve fenomenologii (Jan Frei) [CZ]

Jan Frei, Pavel Mervart (2016)
Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit...

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,70€
10,88€

Aby člověk neupadal v nečlověka (Jan Hábl)

Jan Hábl, Pavel Mervart (2017)
Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Od dob osvícenství západní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,62€

Pod Hádovou zmijovkou

Milan Šedivý (1977) vydal už pět básnických sbírek a jeho nová knížka Pod Hádovou hadovkou zřetelně potvrzuje, že jde o autora inspirovaného, ale i poučeného. Šedivého básně vytvářejí až přeludnou realitu, která však.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,64€
5,25€

Anafora jako teologický text

Walerian Bugel, Pavel Mervart (2016)
Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie

Publikace, v českém prostředí zcela ojedinělá, přibližuje jednu ze stěžejních otázek liturgické reformy, iniciované II. vatikánským koncilem (1962–1965). Zaměřuje se na centrální část mešních obřadů, která byla již... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Zrnka soli

Román Zrnka soli skládá ze střípků vzájemně se prolínajících příběhů mozaiku historie jednoho fiktivního evangelického sboru. Příběhy vypráví řada postav, mnohdy oddělených časem, ale vždy propojených místem. Jak obstáli v nelehkých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,88€
8,26€

Tajemný průvodce strážce bojiště

Vojtěch Kessler, Pavel Mervart (2016)
Bitva u Hradce Králové 1866

Knížka o zvídavém Matějovi a jeho dědovi je vlastně ilustrovaným průvodcem bitvou u Hradce Králové 1866 pro malé i velké. To znamená, že nabízí každému něco – těm menším záhadný příběh, obrázky, písničky a jednoduché... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,99€
7,43€

Na počátku byl čin

Bernard Williams, Pavel Mervart (2011)
Bernard Williams je považován za jednoho z nejbrilantnějších a nejoriginálnějších filosofů posledního půl století. Především...

Bernard Williams je považován za jednoho z nejbrilantnějších a nejoriginálnějších filosofů posledního půl století. Především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,05€
13,07€

Horizont událostí / Veřejný hudlant

Sbírka básní. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,59€
5,20€

Slavistika v moderním světě

Marek Příhoda, Pavel Mervart (2009)
Konference mladých slavistů III – říjen 2007

Sborník studií z třetího ročníku Konference mladých slavistů, jež se uskutečnila v říjnu 2007 na FF UK v Praze obsahuje statě účastníků z devíti zemí: Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,11€
12,19€

Rýžoviště zlata a doly drahokamů… (Věra Landělová) [CZ]

Věra Landělová, Michal Řoutil, Pavel Mervart (2006)
Sborník pro Václava Huňáčka

Sborník, vydaný k významnému životnímu jubileu nestora české vědecké obce, obsahuje pestrou směsici statí tak či onak se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,10€
10,32€