Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Miroslav Pekník

Našli sme 13 titulov

Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov (Vladimír Goněc) [SK]

Vladimír Goněc, Miroslav Pekník, , VEDA (2016)
Predkladaná knižná publikácia sa osobitne zameriava na otázku pôsobenia Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov.Táto...

Predkladaná knižná publikácia sa osobitne zameriava na otázku pôsobenia Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov. Táto oblasť jeho politického myslenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
16,00€
14,88€

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (Miroslav Pekník)

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2016)
Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie,...

Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie, sociológie, filozofie, histórie, ale aj ďalších - nanovo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,50€
17,21€

Verejná mienka a politika

Miroslav Pekník, VEDA (2008)
Historické vedomie slovenskej spoločnosti

V názoroch respodentov sa odráža jestvovanie pluralitných, vedeckých i laických pohľadov a hodnotení kľúčových udalostí, procesov a osobností, čo bude aj naďalej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,14€
5,71€

Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu (Miroslav Pekník; Kolektiv auto

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2008)
Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického...

Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,75€
13,72€

Dr. Ivan Dérer - Politik, právnik a publicista (Miroslav Pekník)

Miroslav Pekník, VEDA (2011)
Historici, politológovia, filozofi aj právnici sa zhodujúna tom, že je žiadúce vidieť Ivana Dérera - jeho politické názory...

Historici, politológovia, filozofi aj právnici sa zhodujúna tom, že je žiadúce vidieť Ivana Dérera - jeho politické názory... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,00€
13,95€

Martinská deklarácia (Marián Hronský, Miroslav Pekník)

Marián Hronský, Miroslav Pekník, Encyklopedický ústav SAV, Veda (2008)
Predkladaná monografia prednostne skúma a sleduje predvojnový i vojnový vývoj domácej slovenskej politiky na jej ceste k...

Predkladaná monografia prednostne skúma a sleduje predvojnový i vojnový vývoj domácej slovenskej politiky na jej ceste k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Milan Hodža - Statesman and Politician (Miroslav Pekník)

Zborník štúdií o našom poprednom štátnikovi, politikovi, hospodárovi a novinárovi, prvom slovenskom predsedovi vlády ČSR v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,14€
10,36€

Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník

Kolektívna monografia jednej z výskumných línií pracovníkov Ústavu politických vied SAV „Osobnosti slovenskej politiky“. Publikácia zhodnocuje dlhoročnú politickú, publicistickú a osvetovú činnosť Vavra šrobára (1867 – 1950) – politika, lekára... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
16,00€
14,88€

Milan Hodža a agrárne hnutie

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,14€
5,71€

Slovak National Councils and the Road to Parliamentarism

The past two centuries, nineteenth and twentieth, were marked by heightened intensity of Slovak political life, especially by significant efforts of the Slovaks to achieve national and political unification... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,90€
16,65€

Ferdinand Juriga (Miroslav Pekník)

Ferdinand Juriga (Miroslav Pekník)

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2009)
ľudový smer slovenskej politiky

Monotematický zborník príspevkov venovaný Ferdinandovi Jurigovi, poprednému predstaviteľovi slovenského katolicizmu a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,28€

Verejná mienka a politika

Verejná mienka a politika

Miroslav Pekník, VEDA (2005)
Medzinárodné vťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky. Publikácia sa zameriava na vybrané otázky medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR, je spracovaná na základe vybraných výsledkov empirických výskumov realizovaných v roku 2004. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,14€

Milan Hodža - štátnik a politik

Milan Hodža - štátnik a politik

3. vydanie zborníka Milan Hodža - štátnik a politik. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€