📝Späť do školy s kráľovskou cenou

VEDA, Ústav politických vied SAV

Našli sme 8 titulov

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie

Autori prezentujú koncepcie, v ktorých sú procesuálnosť a subjektivistické zretele efektívnejším, čiže vedecky korektnejším poznávacím trendom. Naznačené teoretické východiská sa v publikácii uplatňujú nielen v súvislosti s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,25€
5,94€

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970

Václav Vondrášek, Jan Pešek, VEDA, Ústav politických vied SAV (2011)
Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou...

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,00€
23,25€

Suverénne európske Slovensko

Štefan Šebesta, Viliam Roth (editor), VEDA, Ústav politických vied SAV (2016)
Nad dielom a činnosťou Svetoslava Bombíka

Výber z prác Svetoslava Bombíka, ktorého má táto publikácia vedome napomôcť a pre históriu definitívne priradiť k jedinečným osobnostiam, rozhodujúcim o cieľoch a podobách praktickej zahraničnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach

Nadežda Jurčišinová, VEDA, Ústav politických vied SAV (2017)
Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli...

Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť)

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2016)
Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie,...

Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie, sociológie, filozofie, histórie, ale aj ďalších - nanovo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,50€
17,21€

Slovenské národné povstanie 1944

VEDA, Ústav politických vied SAV (2009)
súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny

Slovenská spoločnosť zviedla o SNP a jeho odkaz svoj vnútorný zápas. Väčšina historickej obce akceptovala takú koncepciu Povstania, ktorá sa usilovala o nápravu „prevrátených hodnôt“. Išlo o zdôraznenie významu nekomunistického občianskeho odboja a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2008)
Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického...

Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,75€
13,72€

Ferdinand Juriga

Ferdinand Juriga

Miroslav Pekník, , VEDA, Ústav politických vied SAV (2009)
ľudový smer slovenskej politiky

Monotematický zborník príspevkov venovaný Ferdinandovi Jurigovi, poprednému predstaviteľovi slovenského katolicizmu a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,28€