🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Martin Nodl

Našli sme 19 titulov

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví (e-kniha)

Martin Nodl, Argo (2021)

Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,83€

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

Martin Nodl, František Šmahel, Argo (2014)
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého...

Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,81€
27,89€

Středověké město

Martin Nodl, Michaela Malaníková, Beata Możejko, Filosofia (2020)
Politické proměny a sociální inovace

Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,87€
8,39€

Středověk v nás

Martin Nodl, Argo (2015)
Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a...

Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,71€
15,90€

Colloquia mediaevelia Pragensia 22

Martin Nodl, Piotr Wecowski, Filosofia (2021)
Marxismus a medievistika - Společné osudy?

Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,34€
8,79€

Středověká univerzitní vzdělanost

Studie českých a polských medievistů zařazené do monografie Středověká univerzitní vzdělanost reprezentují moderní přístupy ke zkoumání pozdně středověkých univerzit. Autoři se v nich věnují jak osudům konkrétních univerzitánů (Jeroným Pražský, Jan z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
7,59€

Memoria et damnatio memoriae ve středověku

Martin Nodl, Filosofia (2014)
Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a...

Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a profesně či sociálně vymezených... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,30€
5,36€

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Martin Nodl, Argo (2020)

Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,36€
13,91€

Antropologické přístupy v historickém bádání

Antropologické přístupy v historickém bádání

Martin Nodl, Daniela Tinková, Argo (2007)
Sborník deseti příspěvků se věnuje moderním, antropologickým přístupům v historickém bádání. Ústředním tématem úvah...

Sborník deseti příspěvků se věnuje moderním, antropologickým přístupům v historickém bádání. Ústředním tématem úvah... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,23€

Člověk českého středověku

Člověk českého středověku

Martin Nodl, Argo (2002)

Esejisticky pojatá kolektivní práce českých medievalistů, jejíž ústřední postavou je člověk českého středověku. Ve dvaceti kapitolách se zde čtenář zevrubně seznámí se specifickým způsobem myšlení a jednání nejcharakterističtějších reprezentantů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,11€

Manželství v pozdním středověku

Paweł Kras, Martin Nodl, Filosofia (2014)
Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako...

Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,80€
10,04€

Zbožnost středověku

Zbožnost středověku

Martin Nodl, Filosofia (2007)
Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním...

Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,22€

Moc a její symbolika ve středověku

Martin Nodl, Andrzej Pleszczyński, Filosofia (2011)
Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, jsou věnovány...

Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, jsou věnovány... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,30€
5,86€

Sociální svět středověkého města

Sociální svět středověkého města

Martin Nodl, Filosofia (2006)
Sborník přináší dvanáct příspěvků českých a polských historiků, věnovaných problematice sociálních dějin pozdně středověkých...

Sborník přináší dvanáct příspěvků českých a polských historiků, věnovaných problematice sociálních dějin pozdně středověkých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,25€

Dekret kutnohorský

Dekret kutnohorský

Martin Nodl, (2011)

Dekret kutnohorský byl pro mistry tří univerzitních národů a stejně tak i pro většinu mistrů českého národa zcela nečekaným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,43€

Pohané a křesťané

Martin Nodl, Nakladatelství Lidové noviny (2020)
Christianizace českých zemí ve středověku

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Proč padají hvězdy

Martin Nodl, Argo (2014)
Martin Nodl je nejen respektovaný český historik, ale také otec dvou dcer – a právě z poetických příběhů, které svým dcerám...

Martin Nodl je nejen respektovaný český historik, ale také otec dvou dcer – a právě z poetických příběhů, které svým dcerám vypráví, vychází jeho první dětská knížka. Sestává z osmnácti „legend, bajek a podpohádek“, jež ohledávají skrytá zákoutí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,31€
8,66€

Člověk českého středověku

Člověk českého středověku

Martin Nodl, František Šmahel, Argo (2002)
Esejisticky pojatá kolektivní práce českých medievalistů, jejíž ústřední postavou je člověk českého středověku. Ve dvaceti...

Esejisticky pojatá kolektivní práce českých medievalistů, jejíž ústřední postavou je člověk českého středověku. Ve dvaceti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,64€

Dějiny Polska

Dějiny Polska

Martin Nodl, Jiří Friedl, Miloš Řezník, Nakladatelství Lidové noviny (2017)
Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj...

Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,15€