Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

František Šmahel

Našli sme 31 titulov

Mezi středověkem a renesancí

František Šmahel, Argo (2002)
Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika, proslaveného jak...

Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika, proslaveného jak... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,88€
14,29€

Uprostřed Evropy

František Šmahel, Karolinum (2022)
České země na konci středověku

Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout základní vývojové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
24,96€

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,38€
22,84€

Diví lidé

Diví lidé

František Šmahel, Argo (2012)
(v imaginaci) pozdního středověku

Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,11€

Uprostřed Evropy

Uprostřed Evropy (e-kniha)

František Šmahel, Karolinum (2022)
České země na konci středověku

Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,00€

Hranice pravdy

František Šmahel, Argo (2015)
Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech...

Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Její sepsání bylo podmíněno dobovou společenskou situací, kdy na své hranice pravdy dobrovolně vstoupili studenti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,01€
12,61€

Nahlédnutí do středověku

František Šmahel, Karolinum (2017)
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku...

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství středověkého obrazu se skládalo z více... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,21€
18,19€

Alma mater Pragensis

Alma mater Pragensis (e-kniha)

František Šmahel, Karolinum (2016)
Studie k počátkům Univerzity Karlovy

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,00€

Návraty k pramenům

Návraty k pramenům (e-kniha)

František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků vyústila ve zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,80€

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

Martin Nodl, František Šmahel, Argo (2014)
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého...

Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,81€
29,53€

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (e-kniha)

Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,00€

Jan Hus

František Šmahel, Argo (2013)
František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám...

František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reformace, dějiny vzdělání a univerzit či raného humanismu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,41€
21,07€

Tábor I.

František Šmahel, Nakladatelství Lidové noviny (2020)
Od počátku osídlení do roku 1452

První svazek trilogie o dějinách Tábora začíná ohlédnutím za pradávnou historií ostrožny nad soutokem Lužnice a Tismenického potoka, počátky Sezimova Ústí, nezdařeným založením královského města Hradiště a středověkým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,74€
24,07€

Jan Žižka

Životopis Jan Žižka vznikl v intelektuálně výbušné atmosféře roku 1968, vydán byl ale až po sovětské invazi. Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost. Není tolerantním utrakvistou, neuznává... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,71€
16,84€

Cesta Karla IV. do Francie

František Šmahel, Argo (2006)
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou...

Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
61,01€
54,91€

Jan Žižka

Jan Žižka (e-kniha)

Životopis Jan Žižka vznikl v intelektuálně výbušné atmosféře roku 1968, vydán byl ale až po sovětské invazi. Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost. Není tolerantním utrakvistou, neuznává... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,59€

Hranice pravdy

Hranice pravdy (e-kniha)

Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,83€

Archiv český XLII

Alena Černá, František Šmahel, Filosofia (2017)
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432 – 1452

Nejstarší dosud známá táborská městská kniha trhová vděčí za své uchování folmavskému faráři a vlastenci Antonínovi Krejčímu, který ji roku 1868 získal od hokynářky v Českých Budějovicích. Tato ojedinělá památka o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,11€
15,40€

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty

František Šmahel, Argo (2009)
Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny...

Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,71€
16,84€

Návraty k pramenům

František Šmahel, Argo (2021)
Studie k počátkům husitského tábora

František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků vyústila ve zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
32,81€
29,53€