⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade!

František Šmahel

Našli sme 21 titulov

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,38€
23,60€

Diví lidé

Diví lidé

František Šmahel, Argo (2012)
(v imaginaci) pozdního středověku

Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,11€

Lucemburkové

František Šmahel, Lenka Bobková, Nakladatelství Lidové noviny (2012)
Česká koruna uprostřed Evropy

Syntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
81,86€
76,13€

Hranice pravdy

František Šmahel, Argo (2015)
Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech...

Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Její sepsání bylo podmíněno dobovou společenskou situací, kdy na své hranice pravdy dobrovolně vstoupili studenti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,01€
13,03€

Nahlédnutí do středověku

František Šmahel, Karolinum (2017)
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku...

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství středověkého obrazu se skládalo z více... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,21€
17,58€

Alma mater Pragensis

Alma mater Pragensis (e-kniha)

František Šmahel, Karolinum (2016)
Studie k počátkům Univerzity Karlovy

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,00€

Basilejská kompaktáta

František Šmahel, Nakladatelství Lidové noviny (2012)
Češi byli národem plachým a bezuzdným, jemuž se nechtělo vstoupit do ovčince církve, v němž byli ostatní křesťané. Dokud...

Češi byli národem plachým a bezuzdným, jemuž se nechtělo vstoupit do ovčince církve, v němž byli ostatní křesťané. Dokud tudíž nebudou mít ohlávku na krku, je s nimi třeba nakládat mírně, jako když se krotí kůň nebo mezek… Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,69€
7,15€

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

Martin Nodl, František Šmahel, Argo (2014)
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého...

Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,81€
30,51€

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (e-kniha)

Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,00€

Metodické materiály pro výuku památkové péče

Metodické materiály pro výuku památkové péče

Obsah je strukturován s ohledem na jednotlivé složky oboru a základní požadavky na obsah vzdělávání v oblasti ochrany kulturního dědictví v rámci jednotlivých škol a předmětů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,06€

Cesta Karla IV. do Francie

František Šmahel, Argo (2006)
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou...

Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
61,01€
56,74€

Jan Hus

František Šmahel, Argo (2013)
František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám...

František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reformace, dějiny vzdělání a univerzit či raného humanismu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,36€
15,21€

Archiv český XLII

Alena Černá, František Šmahel, Filosofia (2017)
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432 – 1452

Nejstarší dosud známá táborská městská kniha trhová vděčí za své uchování folmavskému faráři a vlastenci Antonínovi Krejčímu, který ji roku 1868 získal od hokynářky v Českých Budějovicích. Tato ojedinělá památka o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,11€
15,91€

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty

František Šmahel, Argo (2009)
Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny...

Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,71€
17,40€

Mezi středověkem a renesancí

Mezi středověkem a renesancí

František Šmahel, Argo (2002)
Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika, proslaveného jak...

Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika, proslaveného jak... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,88€

Husitské Čechy

Husitské Čechy

František Šmahel, Nakladatelství Lidové noviny (2008)
Přední český husitolog ve své nové knize pátrá po zvláštnostech českého 15. století, které představují především husitství a...

Přední český husitolog ve své nové knize pátrá po zvláštnostech českého 15. století, které představují především husitství a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,88€

Život a dílo Jeronýma Pražského

Život a dílo Jeronýma Pražského

František Šmahel, Argo (2010)
První rozsáhlá vědecká biografie jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů českého univerzitního národa prvních dvou...

První rozsáhlá vědecká biografie jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů českého univerzitního národa prvních dvou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,71€

Alma mater Pragensis

Alma mater Pragensis

František Šmahel, Karolinum (2016)
Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou...

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,66€

Učenci očima kolegů a žáků

Učenci očima kolegů a žáků

Soubor medailonů představuje nejvýznamnější české vědce 20. století, zástupce různých oborů přírodních i humanitních věd.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,90€

Idea národa v husitských Čechách

Idea národa v husitských Čechách

František Šmahel, Argo (2000)
Esejisticky pojatá kniha, věnovaná problematice utváření českého národního vědomí v období pozdního středověku, tzn. od...

Esejisticky pojatá kniha, věnovaná problematice utváření českého národního vědomí v období pozdního středověku, tzn. od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,72€