Nový mesiac = nová 📚 akcia

Marek Valachovič

Našli sme 2 titulov

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€
44,10€

Vlastníctvo bytov

Vlastníctvo bytov

Marek Valachovič, C. H. Beck (2015)
Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ...

Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné teoretické aj historické východiská a výklad kľúčových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,00€