Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ladislav Hegyi

Našli sme 5 titulov

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve (Vysokoškolská učebnica)

Štefánia Moricová, Ivan Bartošovič, Ladislav Hegyi, VEDA (2013)
Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych...

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,50€
10,38€

Geriatria pre praktického lekára (Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík) [SK]

Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík, Herba (2015)
Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre...

Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,30€
16,43€

Výchova k zdraviu a podpora zdravia

Komplexný pohľad na výchovu k zdraviu umožňuje širšie pochopenie problematiky a zvýrazňuje skutočnosť, že ide o multidisciplinárny odbor, ktorý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,54€
10,96€

Geriatria (Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík)

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
65,63€
61,04€

Základy verejného zdravotníctva

Základy verejného zdravotníctva

Z obsahu: Verejné zdravotníctvo, Zdravie, Demografický trend, Zdravotný stav obyvateľstva, Prevencia vo verejnom zdravotníctve, Úvod do štatistiky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,00€