Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ladislav Cabada

Našli sme 24 titulov

Politický systém České republiky (Ladislav Cabada; Karel Vodička) [CZ]

Karel Vodička, Ladislav Cabada, Portál (2011)
Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých...

Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů vztahujících se k českému politickému životu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
31,82€
29,59€

Smíšené volební systémy

Smíšené volební systémy

Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,71€

Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?

Ladislav Cabada, Libri (2017)
Tradiční a nové formáty středoevropské spolupráce

Již dvě století jsou středoevropská vzájemnost a spolupráce jedním z významných témat politických debat a také odborných analýz jak v tomto regionu, tak i za jeho hranicemi. Kniha v první části sleduje vývoj středoevropské spolupráce před rokem 1989.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,22€
11,36€

Etika a mezinárodní politika

Již celá desetiletí probíhá diskuse o významu etiky pro mezinárodní politiku a její relevanci pro teoretické zkoumání mezinárodních vztahů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
13,63€
12,68€

Český stranický systém ve 20.století

Publikace pojednává o vývoji politického stranictví v českých zemích v průběhu 20. století. Zabývá se jednotlivými etapami vytváření stranicko-politické soustavy, hlavními politickými aktéry a vztahy mezi nimi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,76€
10,01€

Současná komparativní politologie (Ladislav Cabada) [CZ]

Ladislav Cabada, Ondřej Stulík, Aleš Čeněk (2016)
Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S...

Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,86€
16,61€

Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny

Visegrádská skupina se po rozpadu sovětského bloku stala nejvýraznějším regionálním uskupením v prostoru střední Evropy. Historicky se jedná o region s mimořádnou geopolitickou senzitivitou, přičemž po pádu železné opony se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,63€
12,68€

Ztraceny v tranzici?

Ladislav Cabada, Vít Hloušek, Petr Jurek, Muni Press (2013)
Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,20€
8,47€

Politika nejmenších evropských států

Kniha se věnuje tématu, které je v oblasti politologického výzkumu do značné míry marginální. Nicméně domníváme se, že studium politiky nejmenších evropských států s demokratickými formami vládnutí má potenciál přinést výsledky, jež dají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,23€
10,44€

Aktuální výzvy evropského integračního procesu

Cílem publikace je přispět ke kritické politologické debatě o evropském integračním procesu. Autoři se soustředí na některé dlouhodobě velmi významné aspekty integrace, a to zejména v souvislosti s jejím výrazným urychlením a prohloubením od poloviny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,04€
13,99€

Koalice a koaliční vztahy

Koalice a koaliční vztahy

Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,75€

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,18€

Koalice a koaliční vztahy

Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,75€
10,93€

Zahraniční politika Slovinska

Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,93€
8,30€

Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938

Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938

Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 20. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarativní rovině, tak umělecky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,94€

Úvod do studia politické vědy

Úvod do studia politické vědy

Publikace je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,47€

Panregiony ve 21. století

Panregiony ve 21. století

Ladislav Cabada, David Šanc, Aleš Čeněk (2012)
Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics

Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics

The book Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics is designed for use in courses on Czech and Central European politics for foreign students participating on various study programs at the Faculty of Philosophy and Arts... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,18€

Úvod do studia politické vědy

Úvod do studia politické vědy

Ladislav Cabada, Michal Kubát, , Eurolex Bohemia (2004)
2. rozšířené a doplněné vydání

Publikace Úvod do studia politické vědy je systematickým přehledem nejdůležitějších tematických okruhů soudobé politologie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,75€

Evropa národů, patriotů a integrace (Ladislav Cabada) [CZ]

Evropa národů, patriotů a integrace (Ladislav Cabada) [CZ]

Přemysl Rosůlek, Ladislav Cabada, Aleš Čeněk (2002)
Práce "Evropa národů, patriotů a integrace" hledá odpověď na otázku Jaká je Evropa?, definovanou v souvislosti s...

Práce "Evropa národů, patriotů a integrace" hledá odpověď na otázku Jaká je Evropa?, definovanou v souvislosti s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,33€