❄️Aktuálne knižné zľavy

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 27 titulov

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2004)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Zemepis pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Zemepis pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2003)
Učebnica je určená ako učebná pomôcka na vyučovanie predmetu geografia. Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s...

Učebnica je určená ako učebná pomôcka na vyučovanie predmetu geografia. Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s postavením Zeme v slnečnej sústave, so spôsobom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,00€

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2008)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€
12,09€

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2006)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€